Wzory wniosków i podań

Od 1 lutego 2020 r składanie i rozpatrywanie podań oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w indywidualnych sprawach studentów podlegających załatwieniu w drodze rozstrzygnięcia (rejestracja warunkowa, powtarzanie semestru; indywidualna organizacja studiów, urlop, przeniesienie, zaliczenie/egzamin komisyjny) będzie odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej.

1. Wniosek o wystawienie faktury:

->  pobierz

2. Wniosek o duplikat ELS:

-> pobierz

3. Wniosek o zmianę tematu pracy:

-> pobierz

4. Wniosek o zmianę tematu pracy i promotora:

-> pobierz

5. Wniosek o rezygnację z kontynuacji nauki:

-> pobierz

6. Wniosek o wznowienie studiów:

-> pobierz

Skip to content