Władze Wydziału oraz Komisje i Zespoły działające przy Wydziale

dr inż. Tomasz Marciniak, prof. Uczelni

dr inż. Tomasz Marciniak, prof. Uczelni

Dziekan

dr inż. Mścisław Śrutek

dr inż. Mścisław Śrutek

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

mscislaw.srutek@utp.edu.pl

tel. (52) 340 80 08

dr inż. Marcin Drechny, prof. uczelni

dr inż. Marcin Drechny, prof. uczelni

Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej

dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. uczelni

dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. uczelni

Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej

dr inż. Piotr Kiedrowski

dr inż. Piotr Kiedrowski

Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki

dr inż. Łukasz Saganowski

dr inż. Łukasz Saganowski

Z-ca Dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Informatyki

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

dr inż. Zbigniew Zakrzewski – przewodniczący
dr inż. Mścisław Śrutek
dr inż. Beata Marcinak
dr inż. Sławomir Bujnowski
dr inż. Jacek Majewski
dr inż. Grzegorz Meckien
dr inż. Dariusz Surma
dr inż. Zbigniew Kłosowski
mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców

Martyna Tarczewska – przedstawiciel Studentów (Informatyka Stosowana)
Konrad Wierzbowski –  przedstawiciel Studentów (Teleinformatyka)
Mateusz Wudarczyk –  przedstawiciel Studentów (Energetyka)
Patrycja Woźna –  przedstawiciel Studentów (Elektronika i Telekomunikacja)
Bartosz Urban –  przedstawiciel Studentów (Elektrotechnika)
Sandra Podczaska –  przedstawiciel Studentów (Automatyka i Elektronika)

Wydziałowy Zespół ds. Strategii Rozwoju Wydziału:

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni
dr inż. Piotr Kiedrowski
dr hab. inż. Jan Mućko, prof.uczelni
dr inż. Sławomir Bujnowski
dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni

Rady Programowe kierunków studiów prowadzonych na Wydziale

Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP

Rada Programowa kierunku elektronika i telekomunikacja (EiT):

dr dr inż. Jacek Majewski – przewodniczący
dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. uczelni
dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
dr inż. Piotr Kiedrowski
dr inż. Zbigniew Zakrzewski
mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
Patrycja Woźna – przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku elektrotechnika (ELE):

dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący 
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Leszek Szychta
dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. uczelni
dr inż. Dariusz Surma
Sara Mąka – przedstawiciel studentów
mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel otoczenia gospodarczego
lic. Małgorzata Komorowska – sekretarz – (spoza Rady)

Rada programowa kierunku energetyka (EN):

dr inż. Dariusz Surma – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni
dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. uczelni

dr inż. Grzegorz Meckien
Patryk Leda – przedstawiciel studentów
inż. Wiesław Mokański – przedstawiciel pracodawców
lic. Małgorzata Komorowska – sekretarz (spoza Rady)

Rada programowa kierunku informatyka stosowana (IST):

dr inż. Beata Marciniak – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
dr inż. Zbigniew Lutowski
dr inż. Mścisław Śrutek
dr inż. Tomasz Marciniak, prof. uczelni
mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców
Martyna Tarczewska – przedstawiciel studentów – sekretarz

Rada programowa kierunku automatyka i elektronika (AiE):

dr inż. Zbigniew Kłosowski – przewodniczący
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni
dr inż. Marcin Drechny, prof. uczelni
dr inż. Dariusz Surma
dr inż. Maciej Fajfer
mgr inż. Tomasz Trzajna – przedstawiciel przemysłu
Sandra Podczaska – przedstawiciel studentów
lic. Małgorzata Komorowska – sekretarz – spoza Rady

 

Rada programowa kierunku teleinformatyka (TIN):

dr inż. Sławomir Bujnowski – przewodniczący
dr inż. Łukasz Zabłudowski – sekretarz
dr inż. Jacek Majewski
dr hab inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
dr inż. Zbigniew Zakrzewski
mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
Mateusz Brudniak – przedstawiciel studentów

Rady naukowe dyscyplin

Rada naukowa dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja:

dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Tadeusz Wysocki

dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, prof. uczelni
dr hab. inż. Michał Choraś, prof. uczelni
dr hab. inż. Piotr Cofta, prof. uczelni
dr hab. inż. Rafał Długosz, prof. Uczelni

dr hab. inż. Rafał Kozik, prof. uczelni
dr inż. Sławomir Bujnowski

dr inż. Agata Giełczyk
dr inż. Piotr Kiedrowski
dr inż. Damian Ledziński
dr inż. Zbigniew Lutowski
dr inż. Adam Marchewka
dr inż. Beata Marciniak
dr inż. Tomasz Marciniak
dr inż. Ireneusz Olszewski

dr inż. Marek Pawlicki
dr inż. Łukasz Saganowski
dr inż. Mścisław Śrutek
dr inż. Zbigniew Zakrzewski

Rada naukowa dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika:

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni – przewodniczący
prof. dr hab inż. Elżbieta Szychta
prof. dr hab inż. Leszek Szychta
dr hab inż. Jan Mućko, prof. uczelni
dr hab inż. Rafał Długosz, prof. uczelni
dr hab inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
dr inż. Kazimierz Bieliński, prof. uczelni
dr inż. Marcin Drechny, prof. uczelni
dr inż. Maciej Fajfer
dr inż. Zbigniew Kłosowski
dr inż. Marta Kolasa
dr inż. Andriy Kutsyk
dr inż. Ihor Orlowskyi

 

Partnerzy Wydziału

Skip to content