Władze Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

[oxi_team_show id=”5″]


Komisje i zespoły działające na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 1. dr inż. Zbigniew Zakrzewski – przewodniczący
 2. dr inż. Mścisław Śrutek
 3. dr inż. Beata Marcinak
 4. dr inż. Grzegorz Meckien
 5. dr inż. Marcin Drechny
 6. dr inż. Sławomir Bujnowski
 7. dr inż. Jacek Majewski
 8. dr inż. Tomasz Talaśka
 9. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców

Rada Programowa kierunku elektronika i telekomunikacja (EiT):

 1. dr inż. Jacek Majewski – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. uczelni
 3. dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
 4. dr inż. Piotr Kiedrowski
 5. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 6. mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
 7. Patrycja Woźna – przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku elektrotechnika (ELE):

 1. dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof uczelni
 3. dr inż. Kazimierz Bieliński
 4. dr inż. Dariusz Surma
 5. Monika Laks – przedstawiciel studentów
 6. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców
 7. lic. Małgorzata Komorowska – sekretarz – (spoza Rady)

Rada Programowa kierunku energetyka (EN):

 1. dr inż. Dariusz Surma – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski
 3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni
 5. dr inż. Kazimierz Bieliński
 6. Bartosz Sołdan – przedstawiciel studentów
 7. dr inż. Tadeusz Szczepański – przedstawiciel pracodawców
 8. lic. Małgorzata Komorowska – sekretarz (spoza Rady)

Rada Programowa kierunku informatyka stosowana (IS):

 1. dr inż. Beata Marciniak – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
 3. dr inż. Zbigniew Lutowski
 4. dr inż. Mścisław Śrutek
 5. dr inż. Tomasz Marciniak
 6. mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców
 7. Martyna Tarczewska – przedstawiciel studentów – sekretarz

Rada Programowa kierunku teleinformatyka (TIN):

 1. dr inż. Sławomir Bujnowski– przewodniczący
 2. dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
 3. dr inż. Łukasz Zabłudowski – sekretarz
 4. dr inż. Jacek Majewski
 5. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 6. mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
 7. Sebastian Szychulski – przedstawiciel studentów – sekretarz

Rady naukowe dyscyplin

informatyka techniczna i telekomunikacja

 1. dr inż. Tomasz Marciniak – przewodniczący
 2. prof. dr. hab. inż. Tadeusz Wysocki
 3. dr hab. inż. Michał Choraś, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Piotr Cofta, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Witold Hołubowicz, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Rafał Długosz, prof. uczelni
 7. dr hab. inż. Rafał Kozik, prof. uczelni
 8. dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
 9. dr inż. Sławomir Bujnowski
 10. dr inż. Piotr Kiedrowski
 11. dr inż. Zbigniew Lutowski
 12. dr inż. Jacek Majewski
 13. dr inż. Adam Marchewka
 14. dr inż. Beata Marciniak
 15. dr inż. Łukasz Saganowski
 16. dr inż. Mścisław Śrutek
 17. dr inż. Łukasz Zabłudowski
 18. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 19. dr inż. Damian Ledziński
 20. mgr inż. Agata Giełczyk
 21. mgr inż. Marek Pawlicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 1. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta
 3. prof. dr hab. inż. Leszek Szychta
 4. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. uczelni
 5. dr hab. inż. Rafał Długosz, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
 7. dr inż. Kazimierz Bieliński
 8. dr inż. Marcin Drechny
 9. dr inż. Zbigniew Kłosowski
 10. dr inż. Marta Kolasa
 11. dr inż. Andryi Kutsyk
 12. dr inż. Ihor Orlovskyi
 13. dr inż. Maciej Fajfer

Wydziałowy Zespół ds. Strategii Rozwoju Wydziału:

 1. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej
 2. dr inż. Piotr Kiedrowski – Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
 3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. uczelni – Dziekan
 4. dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. uczelni
 5. dr inż. Sławomir Bujnowski

Skip to content