Miejscem studiów jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Siedziba Wydziału znajduje się w kampusie uniwersyteckim w Fordonie przy al. prof. S. Kaliskiego 7. Wydział prowadzi kierunek teleinformatyka od roku akademickiego 2008/2009. Warto wiedzieć, że teleinformatyka jest unikatowym w skali naszego kraju kierunkiem studiów.


Od stycznia 2016 roku kierunek studiów TELEINFORMATYKA jest objęty patronatem jednej z największych międzynarodowych firm telekomunikacyjno-teleinformatycznych oferującej produkty i usługi w zakresie: telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych, mobilnych,  optycznych oraz IP. W ramach umowy o objęciu patronatem kierunku, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP i NOKIA będą współpracować w celu stałego dostosowywania programu nauczania na kierunku do najnowszych światowych trendów w dziedzinie teleinformatyki, w zakresie praktyk i staży studenckich oraz szkoleń studentów a także merytorycznego wsparcia dydaktyki przez specjalistów z firmy NOKIA.


Czego mogę się nauczyć?

Zdobędziesz wiedzę  i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi o zróżnicowanej strukturze i przepływności danych. Poznasz techniki dostępu do usług szerokopasmowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business i m-business), które w XXI są motorem rozwoju zarówno informatyki jak i telekomunikacji. W czasie studiów otrzymasz przygotowanie z zakresu telekomunikacji, podstaw techniki cyfrowej i przetwarzania sygnałów, mediów transmisyjnych, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także zarządzania i monitorowania tych sieci. Dzięki temu będziesz w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w sieciach teleinformatycznych. W dziedzinie informatyki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu systemów operacyjnych, projektowania i utrzymania sieci komputerowych, baz danych, multimediów i wykorzystania Internetu w kontekście edukacji i pracy na odległość, funkcjonowania administracji oraz dostępu do zasobów kultury i nauki. Zdobyta, w czasie studiów, wiedza i umiejętności pozwolą Ci na zastosowanie komputerów w teleinformatyce, a w szczególności w eksperymentach, obliczeniach inżynierskich, w obsłudze i zarządzaniu sieciami komputerowymi. Dodatkowo, masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwania się słownictwem specjalistycznym w dziedzinie teleinformatyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka mnie praca?

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów inżynierskich łatwo znajdziesz pracę w zakładach, biurach, firmach i placówkach IT, takich jak: NOKIA, MOBICA, Atos IT Services, Jabil, DACOMET, PESA S.A. itp.

Co będę studiował?

Rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku teleinformatyka są między innymi: matematyka (w tym matematyka dyskretna), wstęp do teleinformatyki, podstawy programowania, wstęp do baz danych, podstawy systemów operacyjnych oraz podstawy systemów cyfrowych. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można m.in. sieci komputerowe, mikroprocesory, podstawy administracji i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, transmisja danych, tworzenie aplikacji mobilnych oraz programowanie obiektowe. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawy przedsiębiorczości, które to przedmioty są odpowiednio na VI i VII semestrze studiów.

Jak długo będę studiował?

Kierunek teleinformatyka realizowany jest na stacjonarnych i niestacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (tylko w Politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek teleinformatyka znajdziesz na stronie:  https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Czy czeka mnie w trakcie studiów praktyka studencka?

W trakcie studiów, po IV semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.

Czy mogę wybrać sobie przedmioty?

Nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru w ramach zajęć z przedmiotów obieralnych.

Czy mogę wybrać specjalność na tym kierunku?

Na kierunku teleinformatyka dostępna jest jedna uniwersalna specjalność: sieci teleinformatyczne.

Skip to content