Regulaminy

Regulaminy obowiązujące na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Regulamin Studiów:

Regulamin – obowiązujący od 1 października 2019 roku

Zarządzenie Rektora w sprawie składania prac dyplomowych w systemie APD:

Regulamin dyplomowania (obowiązujący do 1 maja 2016 roku):

Regulamin praktyk:

•    Regulamin praktyk – plik: Regulamin_praktyk_WTIiE
•    Załącznik nr 1 – plik: RP – załącznik nr 1
•    Załącznik nr 2 – plik: RP – załącznik nr 2
•    Załącznik nr 3a – plik: RP – załącznik nr 3a
•    Załącznik nr 3b – plik: RP – załącznik nr 3b – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 i kolejnych
•    Załącznik nr 3b_s – plik: RP – załącznik nr 3b_s – tylko dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013
•    Załącznik nr 3c – plik: RP – załącznik nr 3c
•    Załącznik nr 3d – plik: RP – załącznik nr 3d – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 i kolejnych
•    Załącznik nr 3d_s – plik: RP – załącznik nr 3d_s – tylko dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014
•    Załącznik nr 3e – plik: RP – załącznik nr 3e
•    Załącznik nr 4 – plik: RP – załącznik nr 4

Regulamin wyboru specjalności, przedmiotów/bloków obieralnych:

•    Regulamin – plik: Regulamin_wyboru_WTIiE
•    Karta preferencji – plik: Karta_preferencji

Skip to content