Program studiów

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022:

Plany studiów:

– Automatyka i elektronika – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
Automatyka i elektronika – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
Elektronika i telekomunikacja – studia sta cjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
Automatyka i elektronika – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
– Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów

Zarządzenie JM Rektora w sprawie długu punktowego

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021:

Plany studiów:

– Automatyka i elektronika – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
Automatyka i elektronika – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
Elektronika i telekomunikacja – studia sta cjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
Automatyka i elektronika – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Automatyka i elektronika – studia stacjonarne – I stopnia, profil praktyczny
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:

Plany studiów:

– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
– Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019:

Plany studiów:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
– Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018:

Plany studiów:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia c.d.
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
– Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017:

Plany studiów:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
– Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
– Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
– Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
– Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
– Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
– Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
– Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Skip to content