Praktyki

Regulamin praktyk:

•    Regulamin praktyk – plik: Regulamin_praktyk_WTIiE
•    Załącznik nr 1 – plik: RP – załącznik nr 1
•    Załącznik nr 2 – plik: RP – załącznik nr 2
•    Załącznik nr 3a – plik: RP – załącznik nr 3a
•    Załącznik nr 3b – plik: RP – załącznik nr 3b
•    Załącznik nr 3c – plik: RP – załącznik nr 3c
•    Załącznik nr 3d – plik: RP – załącznik nr 3d
•    Załącznik nr 3e – plik: RP – załącznik nr 3e
•    Załącznik nr 4 – plik: RP – załącznik nr 4

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk studenckich:

 • dr inż. Piotr Grad – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek elektronika i telekomunikacja,
 • dr inż. Rafał Boniecki – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek teleinformatyka,
 • dr inż. Łukasz Zabłudowski – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek informatyka stosowana,
 • dr inż. Dariusz Surma – studia stacjonarne, kierunek energetyka,
 • dr inż. Dariusz Surma – studia stacjonarne, kierunek elektrotechnika,
 • dr inż. Piotr Boniewicz – studia niestacjonarne, kierunek elektrotechnika.

Od roku akademickiego 2016/2017 praktyki studenckie realizują studenci studiów inżynierskich, kierunków:

 • elektronika i telekomunikacja – po semestrze IV – 4 tygodnie,
 • elektrotechnika – po semestrze VI – 4 tygodnie,
 • energetyka – po semestrze VI – 4 tygodnie,
 • informatyka stosowana – po semestrze IV – 4 tygodnie,
 • teleinformatyka – po semestrze IV – 4 tygodnie.

Podanie o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk:

• Zaliczenie praktyki na drugim roku (IV semestr) – kierunki: elektronika i telekomunikacja, informatyka stosowana, teleinformatyka,

• Zaliczenie praktyki na trzecim roku (VI semestr) – kierunki: elektrotechnika, energetyka.

Do podania należy dołączyć potwierdzenie z zakładu o zatrudnieniu na stanowisku oraz zakres obowiązków.

Aktualizacja: 01 marca 2020 r.

Skip to content