Plany zajęć

Automatyka i Elektronika /AiE/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.


Elektronika i telekomunikacja /EiT/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

IV Semestr: EiT – rok 2 semestr IV (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 24 II)

VI Semestr: EiT – rok 3 semestr VI (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 18 II)

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

II Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-II-niestacjonarne-I-st.-16.04

IV Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-IV-niestacjonarne-I-st.-30.03

VI Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-VI-niestacjonarne-I-st.-30.03

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

II Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-II-niestacjonarne-II-st.-30.03


Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia

II Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.

IV Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP. Zajęcia z Wychowania Fizycznego prowadzone będą czwartki w
godzinach 8:00 – 13:00 zgodnie z zapisami.

VI Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.

Studia stacjonarne II stopnia

I Semestr:

Studia niestacjonarne I stopnia

II Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.

IV Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.

VI Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.

VIII Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.

Studia niestacjonarne II stopnia

II Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.

IV Semestr:  Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.


Energetyka

Studia stacjonarne I stopnia

IV Semestr:   Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP. Zajęcia z Wychowania Fizycznego prowadzone będą w czwartki w
godzinach 8:00 – 13:00 zgodnie z zapisami.

VI Semestr:   Plan zajęć opublikowany jest w USOSweb UTP oraz Mobilny USOS UTP.


Informatyka stosowana /IST/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: IST – rok 1 semestr II (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 28 III)

IV Semestr: IST – rok 2 semestr IV (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 26 II)

VI Semestr: IST – rok 3 semestr VI (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 3 III)

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

I Semestr: IST II stopnia – rok 1 semestr I (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 22 II)

III Semestr: IST II stopnia – rok 2 semestr III (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 23 II)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

II Semestr: Informatyka-stosowana-sem-II-niestacjonarne-I-st.-30.03

IV Semestr: Informatyka-stosowana-sem-IV-niestacjonarne-I-st

VI Semestr: Informatyka-stosowana-sem-VI-niestacjonarne-I-st

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

II Semestr: Informatyka-stosowana-sem-II-niestacjonarne-II-st.-30.03


Teleinformatyka /TIN/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: TIN – rok 1 semestr II (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 18 II)

IV Semestr: TIN – rok 2 semestr IV (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 22 II)

VI Semestr: TIN – rok 3 semestr VI (letni) 2020/2021 (wersja z dnia 18 II)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

VI Semestr: Teleinformatyka-sem-VI-niestacjonarne-I-st.-30.03

Skip to content