Opiekunowie na rok akademicki 2019/2020

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ROK I dr inż. Jarosław Frymark
ROK II mgr inż. Małgorzata RATUSZEK
ROK III dr inż. Arkadiusz RAJS
ROK IV dr inż. Jacek MAJEWSKI

ELEKTROTECHNIKA

ROK I dr inż. Marta KOLASA
ROK II mgr inż. Piotr GRUGEL
ROK III prof. dr hab. inż. Elżbieta SZYCHTA
ROK IV dr inż. Grzegorz MECKIEN

ENERGETYKA

ROK I mgr inż. Jadwiga KSIĄŻEK
ROK II dr inż. Ohor ORLOVSKYI
ROK III dr inż. Kazimierz BIELIŃSKI
ROK IV prof. dr hab. inż. Elżbieta SZYCHTA

INFORMATYKA STOSOWANA

ROK I dr inż. Mścisław ŚRUTEK
ROK II dr inż. Zbigniew LUTOWSKI
ROK III dr inż. Damian LEDZIŃSKI
ROK IV dr inż. Tomasz MARCINIAK

TELEINFORMATYKA

ROK I mgr inż. Mirosław PISAREK
ROK II mgr inż. Jakub DALECKI
ROK III dr inż. Łukasz ZABŁUDOWSKI
ROK IV dr hab. inż. Maciej WALKOWIAK prof. uczelni

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

ELEKTROTECHNIKA

ROK I mgr inż. Jadwiga KSIĄŻEK
ROK II mgr inż. Maciej FAJFER
ROK III mgr inż. Piotr GRUGEL
ROK IV dr inż. Grzegorz MECKIEN

INFORMATYKA STOSOWANA

ROK I dr inż. Mścisław ŚRUTEK
ROK II dr inż. Sławomir BUJNOWSKI
ROK III dr inż. Mirosław MICIAK
ROK IV dr inż. Tomasz MARCINIAK

TELEINFORMATYKA

ROK I dr inż. Michał Kruczkowski
ROK III dr inż. Arkadiusz RAJS

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ROK I dr Inż. Adam MARCHEWKA
ROK II dr inż. Roman WIATR

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ROK I i II dr inż. Zbigniew ZAKRZEWSKI

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ROK I i II dr inż. Jacek MAJEWSKI

ELEKTROTECHNIKA

ROK I dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, prof. uczelni
ROK II prof. dr hab. inż. Leszek SZYCHTA

INFORMATYKA STOSOWANA

ROK I i II dr inż. Rafał Boniecki

Skip to content