Koła naukowe

Koło Naukowe Programistów
Opiekun naukowy: dr inż. Mścisław Śrutek

Koło Naukowe SONDA
Opiekun naukowy: dr inż. Damian Ledziński

sonda.utp.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe SEP
Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Kłosowski
https://facebook.com/SEPUTP/

Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Opiekun naukowy: dr Magdalena Alama-Bućko

Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT
Opiekun: dr inż. Jacek Majewski
http://sp2put.pl

Skip to content