Nasze kierunki to:

  • Automatyka i elektronikakierunek o profilu praktycznym

  • Elektronika i telekomunikacja kierunek o profilu ogólnoakademickim 

  • Elektrotechnika – kierunek o profilu ogólnoakademickim 

  • Energetyka – kierunek o profilu praktycznym

  • Informatyka stosowana – kierunek o profilu ogólnoakademickim 

  • Teleinformatyka – kierunek o profilu ogólnoakademickim 

Skip to content