Instytut Inżynierii Elektrycznej

Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej – dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP

Z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej – dr inż. Marcin Drechny

Struktura Instytutu Inżynierii Elektrycznej:

  1. Zakład Elektroenergetyki
  2. Zakład Energoelektroniki, Maszyn i Napędów Elektrycznych
  3. Zakład Metrologii i Podstaw Elektrotechniki
logo instytutu inżynierii elektrycznej

strona Instytutu Inżynierii Elektrycznej: ie.utp.edu.pl

Skip to content