W związku z procesem wyborczym Dziekan Wydziału Telekomunikacji,
Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
ogłasza
GODZINY DZIEKAŃSKIE
w dniu 11 marca 2020r. (środa) od godz. 9:00 do godz. 12:00 (z obowiązkiem odrobienia zajęć)

Skip to content