Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie Uniwersyteckim w Fordonie przy Al. prof. S. Kaliskiego, uruchomił kierunek energetyka w roku akademickim 2013/2014. Kierunek ten powstał i został opracowany na życzenie firm branży energetycznej z województwa kujawsko-pomorskiego. We współpracy z firmami przygotowany został plan studiów, który daje absolwentowi tego kierunku możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki, czego wymiernym efektem będzie zatrudnienie i realizacja kariery zawodowej. Kierunek energetyka to nasza reakcja na rzeczywiste potrzeby pracodawców!

Czego mogę się nauczyć?

Po ukończeniu studiów będziesz posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych stosowanych w energetyce. Twoja wiedza dotyczyć będzie budowy, działania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, mechaniki płynów i mechaniki technicznej, termodynamiki, materiałoznawstwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, miernictwa w energetyce, automatyki, elektrotechniki i elektroniki. Będziesz sprawnie posługiwał/a się programami do komputerowego wspomagania projektowania sieci i instalacji energetycznych. Efekty kształcenia opracowane dla kierunku energetyka zapewniają zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie budowy, działania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, mechaniki płynów i mechaniki technicznej, termodynamiki, materiałoznawstwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, miernictwa w energetyce, automatyki, elektrotechniki i elektroniki. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu energetyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka mnie praca?

Po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z przemysłem energetycznym, firmach związanych z budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia), np. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Zakłady Energetyczne – ENEA, ENERGA, elektrociepłownie, lokalne ciepłownie, spalarnie, firmy działające w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna itp.

Co będę studiował?

Rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego oraz 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmioty podstawowe dla kierunku energetyka to matematyka, fizyka, chemia, metrologia, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, natomiast do głównych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można – materiałoznawstwo, elektrotechnikę, mechanikę, automatykę, maszyny i napędy elektryczne, odnawialne źródła energii, mechatronikę, eksploatację instalacji energetycznych oraz prowadzenie przedsiębiorstwa energetycznego na rynku.

Jak długo będę studiował?

Kierunek energetyka realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich oraz niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek energetyka znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Czy mogę wybrać sobie przedmioty?

Nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty nauczycieli akademickich Wydziału).

Czy czeka mnie w trakcie studiów praktyka studencka?

W trakcie studiów, po VI semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.

Skip to content