Authorities of the Faculty of Telecommunications, Computer Science and Electrical Engineering

[oxi_team_show id=”6″]


Commissions and teams operating at the Faculty of Telecommunications, Computer Science and Electrical Engineering UTP

Faculty Quality of Education Team:

 1. dr inż. Zbigniew Zakrzewski – przewodniczący
 2. dr inż. Mścisław Śrutek
 3. dr inż. Beata Marcinak
 4. dr inż. Grzegorz Meckien
 5. dr inż. Marcin Drechny
 6. dr inż. Sławomir Bujnowski
 7. dr inż. Jacek Majewski
 8. dr inż. Tomasz Talaśka
 9. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców
 10. Paulina Depta – przedstawiciel studentów
 11. Jakub Żak – przedstawiciel studentów

Electronics and telecommunications (EiT) Program Council:

 1. dr inż. Jacek Majewski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
 3. dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. nadzw. UTP
 4. dr inż. Tomasz Talaśka
 5. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 6. mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
 7. Karolina Wróbel – przedstawiciel studentów

Electrical Engineering Program Council (ELE):

 1. dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 3. dr inż. Kazimierz Bieliński
 4. dr inż. Marcin Drechny
 5. dr inż. Dariusz Surma
 6. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców
 7. Magłorzata Dutka – przedstawiciel studentów

Energy Program Program Board (EN):

 1. dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski
 3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 5. dr inż. Kazimierz Bieliński
 6. dr inż. Marcin Drechny
 7. dr inż. Tadeusz Szczepański – przedstawiciel pracodawców
 8. Michał Czyż – przedstawiciel studentów

Applied Computer Science (IS) Program Council:

 1. dr inż. Mścisław Śrutek – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
 3. dr inż. Sławomir Bujnowski
 4. dr inż. Zbigniew Lutowski
 5. dr inż. Beata Marciniak
 6. dr inż. Damian Ledziński
 7. dr inż. Tomasz Marciniak
 8. mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców

Faculty Commission for Science:

 1. dr inż. Tomasz Marciniak
 2. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 3. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. inż. Michał Choraś

Faculty Commission for the Evaluation and Development of Scientific Staff:

 1. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Ihor Rozankyvskyy
 3. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. inż. Michał Choraś
 6. Kierownicy zakładów Instytutu Inżynierii Elektrycznej
 7. Kierownicy zakładów Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
 8. Dyrektorzy instytutów

Faculty Team for the Department’s Development Strategy:

 1. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP – Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej
 2. dr inż. Piotr Kiedrowski – Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
 3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP – Dziekan
 4. dr inż. Tomasz Talaśka
 5. dr inż. Sławomir Bujnowski

Skip to content