Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie uniwersyteckim w Fordonie przy al. prof. S. Kaliskiego, prowadzi kierunek elektrotechnika od 1962 roku. Kierunek ten ukończyło już ponad 2400 absolwentów.

Czego się nauczę?

Będziesz specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Zdobędziesz praktyczne umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie układów elektrycznych, modeli obwodowych, obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych, miar, systemów miar oraz wzorców podstawowych wielkości mierzalnych, układów pomiarowych wielkości elektrycznych i magnetycznych, standardowych przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych, maszyn elektrycznych i transformatorów, układów elektronicznych i energoelektronicznych, systemów elektroenergetycznych, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, jej niezawodności i efektywności ekonomicznej, mikroprocesorów i mikrokontrolerów, elektromechanicznego przetwarzania energii, układów automatyki i automatycznej regulacji, urządzeń mechatronicznych, energii elektrycznej, wysokiego napięcia. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu elektrotechniki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka mnie praca?

Po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego, np. w TELE-FONIKA Kable S.A., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ENERGA, ENEA i wielu innych.

Co będę studiował?

Rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku elektrotechnika są między innymi: wstęp do elektrotechniki, matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, podstawy metod numerycznych oraz geometria i grafika inżynierska. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można m.in. teorię obwodów, metrologię, podstawy elektroniki i energoelektroniki, maszyny elektryczne, technikę wysokich napięć, podstawy elektroenergetyki, napęd elektryczny oraz urządzenia i instalacje elektryczne. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawy przedsiębiorczości, które to przedmioty są na VII semestrze studiów.

Jak długo będę studiował?

Kierunek elektrotechnika realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek elektrotechnika znajdziesz na stronie: lub https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Czy mogę wybrać sobie przedmioty?

Nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty wykładowców Wydziału).

Czy czeka mnie w trakcie studiów praktyka studencka?

W trakcie studiów, po VI semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.

Czy mogę wybrać specjalność na tym kierunku?

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych możesz realizować uniwersalną specjalność – elektrotechnika przemysłowa.

Skip to content