Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie uniwersyteckim w Fordonie przy al. prof. S. Kaliskiego prowadzi kierunek elektronika i telekomunikacja od 1962 roku. Liczba absolwentów tego kierunku przekroczyła już 8000.

Czego mogę się nauczyć?

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. W szczególności zapoznasz się z materiałami, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, technikami prowadzenia i rozpraszania fal, obwodami zastępczymi, układami bardzo wysokich częstotliwości,  układami cyfrowymi, elementami scalonymi, interfejsem, zarządzaniem procesami, operacjami plikowymi, tworzeniem skryptów, doborem języka programowania, tworzeniem serwisów informacyjnych, narzędziami i algorytmami analogowymi, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, szumami, standardowym językiem opisu sprzętu, transmisjami analogowymi i cyfrowymi, kryteriami jakości transmisji, systemami i sieciami telekomunikacyjnymi, interpretacją fizycznych parametrów antenowych, propagacją fal radiowych, bezprzewodowymi technikami i systemami transmisji informacji, multimedialnymi usługami interaktywnymi, przetwarzaniem i kodowaniem dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach, urządzeniami foniczno-wizyjnymi, komputerowymi i telekomunikacyjnymi. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka mnie praca?

Po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych, w tym w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych np. NOKIA, Atos IT, PESA S.A., Telewizja Polska S.A., Kolejowe Zakłady Łączności i wiele innych.

Co będę studiował?

Rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku elektronika i telekomunikacja są między innymi: matematyka (w tym matematyka dyskretna), fizyka, metodyka i technika programowania, technika obliczeniowa i symulacyjna oraz obwody i sygnały. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można m.in. podstawy telekomunikacji, elementy elektroniczne, optoelektronika, układy i systemy scalone, technika cyfrowa, przetwarzanie sygnałów, systemy i sieci telekomunikacyjne, metrologia oraz techniki multimedialne i bezprzewodowe. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawach przedsiębiorczości, które to przedmioty są odpowiednio na VI i VII semestrze studiów.

Jak długo będę studiował?

Kierunek elektronika i telekomunikacja realizowany jest na stacjonarnych i niestacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek elektronika i telekomunikacja znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Czy czeka mnie w trakcie studiów praktyka studencka?

W trakcie studiów, po IV semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.

Czy mogę wybrać sobie przedmioty?

Nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru w ramach zajęć z przedmiotów obieralnych.

Czy mogę wybrać specjalność na tym kierunku?

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będziesz mógł realizować swoje marzenia na specjalności: I stopień – systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, II stopień – systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania.

Skip to content