Podczas otwartego posiedzenia Senatu UTP – 12 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w Auditorium Novum – odbędzie się uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi, wielce zasłużonemu dla rozwoju informatyki, biocybernetyki, inżynierii biomedycznej, automatyki oraz robotyki.


Program uroczystości: zaproszenie i program


Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz urodził się 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej. W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo Hutniczej. Dodatkowo studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na którym potem okresowo pracował jako profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Przeszedł ponadto gruntowne studia w zakresie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii, uzyskując w efekcie pełne prawa profesora Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie.

Od kwietnia 1971 roku całkowicie poświęcił się pracy naukowej związanej z biocybernetyką, automatyką i informatyką, osiągając kolejno w 1975 roku stopień naukowy doktora, w 1981 roku – doktora habilitowanego, w 1986 roku – profesora, a w 1991 roku – profesora zwyczajnego nauk technicznych wszystkie w AGH.
Napisał i opublikował ponad 1200 prac naukowych, które były wydawane w renomowanych periodykach naukowych w kraju i za granicą oraz prezentowane na ponad 200 konferencjach naukowych – krajowych i międzynarodowych. Napisał także ponad 100 monografii naukowych i innych książek, m.in. cenionych i poszukiwanych podręczników, a także ponad 800 artykułów i kilka książek popularnonaukowych.
Prowadził lub nadal prowadzi wykłady na większości krakowskich uczelni: na AGH i w Uniwersytecie Ekonomicznym – etatowo, a w Uniwersytecie Pedagogicznym, na AWF, w Collegium Medicum UJ, w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Akademii Sztuk Pięknych – incydentalnie.

Wypromował łącznie 75 doktorów, recenzował 333 rozprawy doktorskie i 172 rozprawy habilitacyjne. Opiniował też 158 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, opracowywał dwanaście wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa, w tym między innymi laudację dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Wielokrotnie był powoływany w charakterze super recenzenta Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, a obecnie został pełnoprawnym członkiem tej Komisji, wybranym (już po raz drugi) przez ogólnopolskie środowisko naukowe.
W styczniu 1998 roku w powszechnym i tajnym głosowaniu członków PAU Profesor Tadeusiewicz został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, natomiast w lutym tego samego roku Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Europejskich FEANI nadała Profesorowi Tadeusiewiczowi tytuł Euroinżyniera. W lutym 2000 roku został wybrany (w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w Moskwie) na członka zagranicznego Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. W czerwcu 2002 roku Profesor Tadeusiewicz został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, a w 2013 – awansowany na członka rzeczywistego PAN. We wrześniu 2003 roku został wybrany na członka tytularnego Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury (z siedzibą w Paryżu), a w listopadzie 2006 roku został wybrany na członka Światowej Akademii Nauk (z siedzibą w San Francisco), w 2013 roku został wyróżniony tytułem członka aktywnego Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg). W latach 2001 2008 Profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi nadano tytuły doktora honoris causa lub honorowego profesora w dwunastu uczelniach polskich i zagranicznych.

Profesor Tadeusiewicz od połowy lat 70. pracuje w dwóch komitetach Polskiej Akademii Nauk: Komitecie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz w Komitecie Automatyki i Robotyki. Pracuje także w wielu komisjach PAN. Trzykrotnie został wybrany do pełnienia funkcji wiceprezesa Krakowskiego Oddziału PAN oraz (w osobnych tajnych wyborach) na członka Prezydium PAN w Warszawie.
W związku z rozległymi międzynarodowymi kontaktami naukowymi Profesor Tadeusiewicz wybrany został na członka wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Między innymi otrzymał wysoką godność “Senior Member” w prestiżowym The Institute of Electrical and Electronics Engineers, jest ponadto członkiem International Neural Network Society, Signal Processing Society, Society on Engineering in Medicine and Biology, IFAC Technical Committee on Artificial Intelligence in Real Time Control i wielu innych.
Był i jest wybierany na członka wielu Rad Naukowych m.in. Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie od momentu jej powstania. Został także wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach (od 2006 roku i nadal).
W 2007 roku ogólnopolska społeczność naukowa wybrała prof. Tadeusiewicza na członka Rady Nauki przy MNiSW – funkcję tę sprawuje do dziś. Profesor Tadeusiewicz był (także w wyniku wyborów) sekretarzem, a następnie przewodniczącym Rady Fundacji im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

W 1996 roku w powszechnych i tajnych wyborach został ogromną większością głosów wybrany na stanowisko prorektora AGH ds. Nauki, a w styczniu 1998 roku – na stanowisko rektora AGH. Wybór ten społeczność AGH powtórzyła zdecydowanie w 1999 roku, powierzając Profesorowi Tadeusiewiczowi funkcję rektora tej uczelni na kadencję 1999 2002, a następnie na kadencję 2002 2005. Profesor Tadeusiewicz był najdłużej nieprzerwanie pracującym rektorem w całej Polsce oraz najdłużej sprawującym urząd rektorem w historii AGH.
Jako rektor AGH Profesor Tadeusiewicz został wybrany w 1999 roku przez rektorów innych uczelni polskich na członka prezydium KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), przewodniczącego KRPUT (Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) oraz wiceprzewodniczącego KRUK (Konferencji Rektorów Uczelni Krakowskich). W kolejnej kadencji (2002 2005) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KRPUT i wiceprzewodniczącego KRUK. Jako rektor AGH Profesor Ryszard Tadeusiewicz był także bardzo aktywnym członkiem CRE (Konferencji Rektorów Europy, przekształconej potem w Unię Europejskich Uniwersytetów EUA) oraz Polskiego Forum Akademicko Gospodarczego.

Profesor Tadeusiewicz został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 roku – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą tego orderu.

Skip to content