Dla dyplomantów

UWAGA !!!

Pytania na egzaminie dyplomowym inżynierskim są losowane.

Zestaw pytań dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia
Zestaw pytań dla kierunku Informatyka stosowana studia I stopnia
Zestaw pytań dla kierunku Elektrotechnika studia I stopnia
Zestaw pytań dla kierunku Energetyka studia I stopnia
Zestaw pytań dla kierunku Teleinformatyka studia I stopnia

Od 1 maja 2016 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, składanie prac dyplomowych odbywa się w systemie APD: https://apd.utp.edu.pl

W związku z tym, praca dyplomowa nie zostanie przyjęta w Dziekanacie jeśli nie zostanie ona wprowadzona do sytemu APD, sprawdzona systemem antyplagiatowym przez promotora oraz oceniona także w systemie APD.

Zarządzenie Rektora w sprawie składania prac dyplomowych w systemie APD: link

Regulamin Dyplomowania (ważny od 1 grudnia 2019 r.):

Regulamin – plik: Regulamin dyplomowania WTIiE
• Załącznik nr 1 – plik: RD – załącznik nr 1
• Załącznik nr 2 – plik: RD – załącznik nr 2
• Załącznik nr 3 – plik: RD – załącznik nr 3
• Załącznik nr 4 – plik: RD – załącznik nr 4
• Załącznik nr 5 – plik: RD – załącznik nr 5
• Załącznik nr 6 – plik: RD – załącznik nr 6

Instrukcje dla studenta, promotora, recenzenta: https://apd.utp.edu.pl


WYMAGANIA EDYTORSKIE DLA PRAC DYPLOMOWYCH

Szablon i formatka pracy : szablonformatka

Dodatkowe zalecenia Instytutu Inżynierii Elektrycznej: link


TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH – WYBÓR

Tematy prac dyplomowych dla wszystkich kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki wybierane są przez studentów w Wydziałowym Systemie Rejestracji i Wyboru Prac Dyplomowych:

https://www.dyplomy-wtie.utp.edu.pl – login i hasło takie jak do poczty UTP.

Student może zgłosić chęć realizacji (zarezerwować) maksymalnie 3 tematów. Ostateczną decyzję, który ze studentów będzie realizował temat, podejmuje promotor zgłaszający dany temat.

Skip to content