Konkurs “Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach.

Certyfikat ten został przyznany dla kierunku Informatyka stosowana (studia II stopnia). Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 10 marca 2020 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.

W trakcie Gali Finałowej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk władze Fundacji gratulowały nagrodzonym uczelniom oraz prezentowały ich osiągnięcia. Każda z nagrodzonych uczelni odebrała pamiątkowy dyplom potwierdzający pozytywny wynik procesu akredytacyjnego, a najwyżej ocenione jednostki akademickie otrzymały dodatkowo statuetki zaprojektowane przez Andrzeja i Kamila Batorskich.

Lista laureatów jest dostępna pod adresem: adres

Skip to content