Na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie Uniwersyteckim w Fordonie przy Al. prof. S. Kaliskiego, prowadzony jest kierunek automatyka i elektronika.  Jest to kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa prowadzonych zajęć ma charakter praktyczny (są to laboratoria, ćwiczenia, zajęcia projektowe). Taki profil pozwala studentom na zdobycie umiejętności praktycznych oraz pożądanych w pracy zawodowej kompetencji społecznych. Cechą szczególną kierunku jest szeroki zakres wiedzy, który obejmuje kierunek (m.in. automatykę, elektronikę, elektrotechnikę, technikę cyfrową i mikroprocesorową, podstawy telekomunikacji i informatyki) oraz 6 miesięczna praktyka przygotowująca studenta do wykorzystania zdobytej wiedzy i ułatwiająca wejście na rynek pracy.

Czego będę mógł się nauczyć?

Absolwent kierunku automatyka i elektronika będzie przygotowany do rozwiązywania problemów z zakresu szeroko rozumianej automatyki oraz elektroniki przemysłowej, z zastosowaniem aktualnej wiedzy z kierunków pokrewnych: elektrotechnika i informatyka techniczna. Dzięki praktykom realizowanym w zakładach pracy takich jak m.in. Anwil S.A., Mondi Świecie S.A., Orlen Serwis S.A., Ciech Soda Polska S.A., Apator S.A., absolwenci kierunku są poszukiwanymi i atrakcyjnymi pracownikami we wszystkich gałęziach przemysłu.

Studia na kierunku automatyka i elektronika pozwolą na nabycie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów automatyki i układów elektronicznych, rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych, zastosowania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych oraz weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Program studiów obejmuje tematykę dotyczącą m.in.: automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania i budowy systemów pomiarowych, projektowania i budowy układów elektronicznych, energoelektronicznych, modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji, metrologii i technik pomiarowych, wykorzystania sieci teleinformatycznych, protokołów komunikacyjnych stosowanych w automatyce przemysłowej, inteligentnych instalacji elektrycznych i automatyki budynkowej, sterowania maszyn i napędów elektrycznych, programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu oraz prowadzenia przedsiębiorstwa na rynku.

Gdzie i jaka czeka mnie praca?

Potencjalne miejsca zatrudnienia to firmy przemysłowe, w których procesy technologiczne są zautomatyzowane m. in.: przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny, elektroniczny, samochodowy, spożywczy, chemiczny, celulozowo-papierniczy, firmy działające w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych, działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu, biura projektowe, własna działalność gospodarcza.

Jak długo będę studiował?

Kierunek automatyka i elektronika realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek  automatyka i elektronika  zostaną umieszczone na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Czy czeka mnie w trakcie studiów praktyka studencka?

W trakcie studiów, po IV semestrze odbędziesz 4 tygodniową pierwszą studencką praktykę zawodową, natomiast w trakcie trwania VI semestru każdy ze studentów odbędzie 5 miesięczną drugą praktykę zawodową.

Czy mogę wybrać sobie przedmioty?

Tak. Około 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów będziesz miał do wyboru w ramach zajęć z przedmiotów obieralnych.

Czy mogę wybrać specjalność na tym kierunku?

Na studiach stacjonarnych będziesz mógł realizować swoje marzenia na specjalności: AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Skip to content