Plany zajęć

Plany zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019

 


Elektronika i telekomunikacja /EiT/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

I Semestr: EiT – rok 1 semestr I (zimowy) 2018/2019

III Semestr: EiT – rok 2 semestr III (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 28 X)

V Semestr: EiT – rok 3 semestr V (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 3 X)

VII Semestr: EiT – rok 4 semestr VII (zimowy) 2018/2019

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

I Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-I-niestacjonarne-v.29.10.pdf

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

I Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-I-niestacjonarne-II-st.-v.13.12.pdf

III Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-III-niestacjonarne-II-st-v.10.10.pdf


Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia

I Semestr: Elektrotechnika semestr I – stacjonarne v.24.09

III Semestr: Elektrotechnika semestr III – stacjonarne v.05.10

V Semestr: Elektrotechnika semestr V – stacjonarne v.18.12

VII Semestr: Elektrotechnika semestr VII – stacjonarne v.10.09

Studia stacjonarne II stopnia
I Semestr:

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na datę opublikowania planu. Plany na studiach niestacjonarnych mogą ulegać korektom w trakcie trwania semestru.

Studia niestacjonarne I stopnia

I Semestr: Elektrotechnika semestr I – niestacjonarne v.23.10

III Semestr: Elektrotechnika semestr III – niestacjonarne v.28.09

V Semestr: Elektrotechnika semestr V – niestacjonarne v.31.10

VII Semestr: Elektrotechnika semestr VII – niestacjonarne v.28.09

Studia niestacjonarne II stopnia

I Semestr: Elektrotechnika semestr I – niestacjonarne II st. v.23.10

III Semestr: Elektrotechnika semestr III – niestacjonarne II st. v.23.10


Energetyka

Studia stacjonarne I stopnia

I Semestr: Energetyka semestr I – stacjonarne v.28.11

III Semestr: Energetyka semestr III – stacjonarne v.18.12

V Semestr: Energetyka semestr V – stacjonarne v.28.11

VII Semestr: Energetyka semestr VII – stacjonarne v.28.11


Informatyka stosowana /IST/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

I Semestr: IST – rok 1 semestr I (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 28 X)

III Semestr: IST – rok 2 semestr III (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 30 IX)

V Semestr: IST – rok 3 semestr V (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 4 XII)

VII Semestr: IST – rok 4 semestr VII (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 28 IX)

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

II Semestr: IST II stopnia – rok 1 semestr II (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 4 XII)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

I Semestr: Informatyka-stosowana-sem-I-niestacjonarne-v.13.12.pdf

III Semestr: Informatyka-stosowana-sem-III-niestacjonarne-v.22.11.pdf

V Semestr: Informatyka-stosowana-sem-V-niestacjonarne-v.03.12.pdf

VII Semestr: Informatyka-stosowana-sem-VII-niestacjonarne-v.17.10.pdf

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

I Semestr: Informatyka-stosowana-sem-I-niestacjonarne-II-st.-v.11.12.pdf

III Semestr: Informatyka-stosowana-sem-III-niestacjonarne-II-st.-v.17.10.pdf


Teleinformatyka /TIN/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

I Semestr: TIN – rok 1 semestr I (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 16 XI)

III Semestr: TIN – rok 2 semestr III (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 2 X)

V Semestr: TIN – rok 3 semestr V (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 16 XI)

VII Semestr: TIN – rok 4 semestr VII (zimowy) 2018/2019 (wersja z dnia 3 X)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

I Semestr: Teleinformatyka-sem-I-niestacjonarne-v.02.10.pdf

V Semestr: Teleinformatyka-sem-V-niestacjonarne-v.17.10.pdf