Plany zajęć

Plany zajęć na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

 


Elektronika i telekomunikacja /EiT/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: EiT – rok 1 semestr II (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 26 II)

IV Semestr: EiT – rok 2 semestr IV (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 27 II)

VI Semestr: EiT – rok 3 semestr VI (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 2 IV)

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

II Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-II-niestacjonarne-v.07.03

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

II Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-II-niestacjonarne-II-st.v.16.05


Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia

II Semestr: Elektrotechnika semestr II – stacjonarne v.10.4

IV Semestr: Elektrotechnika semestr IV – stacjonarne v.11.02

VI Semestr: Elektrotechnika semestr VI – stacjonarne v.11.02

Studia stacjonarne II stopnia
I Semestr:

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na datę opublikowania planu. Plany na studiach niestacjonarnych mogą ulegać korektom w trakcie trwania semestru.

Studia niestacjonarne I stopnia

II Semestr: Elektrotechnika semestr II – niestacjonarne v.07.05

IV Semestr: Elektrotechnika semestr IV – niestacjonarne v.20.03

VI Semestr: Elektrotechnika semestr VI – niestacjonarne v.28.03

VIII Semestr: Elektrotechnika semestr VIII – niestacjonarne v.20.03

Studia niestacjonarne II stopnia

II Semestr: Elektrotechnika  semestr II – niestacjonarne II st. v.02.04

IV Semestr: Elektrotechnika semestr IV – niestacjonarne II st. v.11.02


Energetyka

Studia stacjonarne I stopnia

II Semestr: Energetyka semestr II – stacjonarne v.11.02

IV Semestr: Energetyka semestr IV – stacjonarne v.27.02

VI Semestr: Energetyka semestr VI – stacjonarne v.11.02


Informatyka stosowana /IST/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: IST – rok 1 semestr II (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 16 IV)

IV Semestr: IST – rok 2 semestr IV (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 8 IV)

VI Semestr: IST – rok 3 semestr VI (letni) 2018/2019

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

I Semestr: IST II stopnia – rok 1 semestr I (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 4 IV)

III Semestr: IST II stopnia – rok 2 semestr III (letni) 2018/2019

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

II Semestr: Informatyka-stosowana-sem-II-niestacjonarne-v.07.03

IV Semestr: Informatyka-stosowana-sem-IV-niestacjonarne-v.21.05

VI Semestr: Informatyka-stosowana-sem-VI-niestacjonarne-v.13.05

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

II Semestr: Informatyka-stosowana-sem-II-niestacjonarne-II-st.-v.21.05


Teleinformatyka /TIN/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: TIN – rok 1 semestr II (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 27 III)

IV Semestr: TIN – rok 2 semestr IV (letni) 2018/2019 (wersja z dnia 27 II)

VI Semestr: TIN – rok 3 semestr VI (letni) 2018/2019

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

II Semestr: Teleinformatyka-sem-II-niestacjonarne-v.21.05

VI Semestr:  Teleinformatyka-sem-VI-niestacjonarne-v.13.03