Istnieje możliwość realizacji pracy inżynierskiej z zakresu IT w ramach projektu EPIC – Poprawa zatrudnienia poprzez umiędzynarodowienie i współpracę. Wybór tematu zaproponowany jest przez komisję, która dopasuje do profilu studenta na podstawie jego CV. Praca będzie realizowana w terminie: od grudnia do czerwca 2018 (obrona w marcu 2019). Przewidziane jest spotkanie w lutym (1-tydzień) w Rydze (studenci z 8 uczelni EU) oraz możliwe wyjazdy w celu konsultacji. Realizacja projektu w j. angielskim, natomiast sama praca inż. może być w j. polskim.

Zainteresowanych zapraszam do przesłania  CV oraz listu motywacyjnego w j. angielskim na adres: mscislaw.srutek@utp.edu.pl

W razie pytań można się zgłosić do Prodziekana do spraw dydaktycznych i studenckich WTIiE.

 

Miło nam poinformować, że zespół‚ studentów reprezentujących Studenckie Koło Naukowe SEP przy UTP w Bydgoszczy zajął trzecie miejsce w Lidze Elektryków – rywalizacji zorganizowanej podczas XIX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Białymstoku.

liga-elektrykow

Studenckie Koło Naukowe reprezentowali: Michał Czyż, Łukasz Mazur, Aleksandra Zglinicka, Magdalena Ziarnecka (studenci VII semestru kierunku energetyka) oraz Marek Żeglicz (student V semestru elektroniki i telekomunikacji).

Podczas Ligi Elektryków uczestnicy w pierwszym etapie musieli rozwiązać quiz wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki. Liczyła się tu zarówno poprawność odpowiedzi, jak i czas ich udzielania. Z tego etapu zostało wyłonionych dziesięć najlepszych kół‚ z dwudziestu, które brały udział‚ w XIX ODME . Po tej części rywalizacji reprezentanci naszej uczelni zajmowali IV miejsce.

W dalszym etapie uczestnicy zmagali się z zadaniami praktycznymi realizowanymi w laboratorium badawczym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Polegały one na badaniu przebiegu trójkątnego przy użyciu oscyloskopu oraz zaproponowaniu układu stanowiska do badania diody Zenera.

Ostatnią częścią Ligi Elektryków były zmagania sportowe – rywalizacja sportowa „kółko krzyżyk” oraz tor przeszkód.

Rozdanie nagród i wręczenie pucharów nastąpiło podczas bankietu wieńczącego XIX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Politechnikę Wrocławską, zaś drugie miejsce przypadło studentom z Politechniki Łódzkiej.

GRATULUJEMY SUKCESU!!!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Bydgoszczy w każdy ostatni czwartek miesiąca organizuje cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych tematyką szeroko pojętej elektrotechniki w ramach działania Klubu Czwartki z Elektryką (CzE). Pierwsze spotkanie odbędzie się już 26 października 2017 roku w Bydgoskim Domu Technika NOT o godzinie 17:00. Szczegóły na informacji poniżej. Serdecznie zapraszamy.

0001

plakat-uczelnie-wyzsze-page-001

Drodzy Studenci i Doktoranci!

Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej.

Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć w nim udział, kliknij w poniższy link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Wypełniając kwestionariusz:
– przyczyniasz się do pomocy w diagnozowaniu niepożądanych sytuacji związanych z molestowaniem i molestowaniem seksualnym,
– pomożesz zapewnić w przyszłości odpowiednie wsparcie dla studentów/studentek, którzy doświadczyli takich sytuacji,
– uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.Ankieta będzie dostępna do 31 października br.
Zapraszamy!

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

 

Studenci I roku UTP w Bydgoszczy są zobowiązani do odbycia kursu z przysposobienia bibliotecznego w pierwszym semestrze nauki*.

Kurs odbędzie się  poprzez Uczelnianą Platformę E-learningową (moodle.utp.edu.pl). Szczegółowe informacje zostaną wysłane w drugim tygodniu października do każdego studenta drogą mailową

(e-maile zarejestrowane w USOS).

 

Studentów, którzy nie otrzymają informacji drogą e-mailową, prosimy o kontakt z Działem Informacji Naukowej BG UTP, Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. A7, tel. 340-80-77, bibinfo@utp.edu.pl

 

Założenie konta bibliotecznego, niezbędnego do wypożyczania książek, nie jest zależne od zaliczenia testu bibliotecznego.

Warunkiem uzyskania konta w Wypożyczalni jest:

– ważna Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

– dowód wpłaty 10 zł (nr konta na stronie Biblioteki w  Danych teleadresowych)

– wypełniona deklaracja czytelnika na miejscu w Wypożyczalni

 

*Zarządzenie Rektora Nr Z.85.2016.2017  z dnia 28 sierpnia  2017r. – w sprawie: zasad i trybu odbywania kursu z przysposobienia bibliotecznego dla studentów rozpoczynających studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne,
pierwszego stopnia
na następujące kierunki:

 

 • architektura (e. praktyczny: 26.09.2017 r.)
 • architektura wnętrz (e. praktyczny: 26.09.2017 r.)
 • analityka chemiczna i spożywcza
 • architektura krajobrazu
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • finanse i rachunkowość
 • inspekcja weterynaryjna
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka ( WTiICh oraz WRiB)
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zielarstwo i fitoterapia
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

 

Rejestracja i składanie dokumentów do 22 września 2017 r.

 Punkt Rekrutacyjny:

 Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz (Fordon)

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500

Ogłoszenie wyników 28 września 2017 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia niestacjonarne,
pierwszego stopnia na następujące kierunki: 

 • budownictwo
 • elektrotechnika
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka stosowana
 • mechanika i budowa maszyn
 • rolnictwo
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

Rejestracja i składanie dokumentów do 22 września 2017 r.

 w Punkcie Rekrutacyjnym:

 Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy (Fordon)

od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 800 do 1500

Ogłoszenie wyników 28 września 2017 r.

Informujemy, że do 21 września 2017 roku trwa rekrutacja na BEZPŁATNE, trzysemestralne studia stacjonarne II stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA. Warunkiem rekrutacji są ukończone studia I stopnia (inżynierskie). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl/.

Program studiów dostępny jest na stronie: http://wtie.utp.edu.pl/WTIiE/dla-studentow/plany-studiow/ele_II_st_1617.pdf.

 

W dniach 21-23.06.2017 w Exeter (UK) odbył się workshop CSCIP 2017, którego organizatorem jest dr hab. inż.  Michał Choraś, prof. nadzw. UTP.  International Workshop on Challenges and Solutions for Critical Infrastructure Protection jest częścią konferencji  IEEE CPSComm-2017. Więcej szczegółów na stronie