Władze wydziału


Władze Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki


Lp. Imię i nazwisko Zdjęcie E-mail Funkcja
1 dr hab. inż. Jan Mućko
profesor nadzw. UTP  

Dziekan

jan.mucko@utp.edu.pl Dziekan
2 dr inż. Mścisław Śrutek
mscislaw-srutek mscislaw.srutek@utp.edu.pl Prodziekan do spraw dydaktycznych i studenckich
3 dr inż. Tomasz Marciniak Prodziekan do spraw współpracy z gospodarką tomasz.marciniak@utp.edu.pl Prodziekan do spraw nauki
4 dr inż. Sławomir Bujnowski slawomir-bujnowski slawomir.bujnowski@utp.edu.pl Prodziekan do spraw współpracy z gospodarką

Rada Wydziału


SKŁAD RADY WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI
na kadencję  2016 – 2020

 

Dziekan

dr hab. inż. Jan MUĆKO profesor nadzw. UTP

Prodziekani:
1. dr inż. Tomasz MARCINIAK– prodziekan ds. nauki
2. dr inż. Mścisław ŚRUTEK– prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
3. dr inż. Sławomir BUJNOWSKI – prodziekan ds. współpracy z gospodarką

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego:
1. prof. dr hab. inż. Ryszard CHORAŚ
2. prof. dr hab. inż. Jacek GIERAS
3. prof. dr hab. inż. Omelyan PLAKHTYNA
4. prof. dr hab. inż. Ihor ROZHANKIVSKYY
5. prof. dr hab. inż. Edward SĘDEK
6. prof. dr hab. inż. Tadeusz WYSOCKI
7. prof. dr hab. Ihor YAVORSKYY
8. dr hab. inż. Michał CHORAŚ, prof. nadzw. UTP

9. dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, prof. nadzw. UTP
10. dr hab. inż. Andrzej DĘBOWSKI, prof. nadzw. UTP

11. dr hab. inż. Zdzisław DRZYCIMSKI, prof. nadzw. UTP
12. dr hab. inż. Zdzisław GIENTKOWSKI, prof. nadzw. UTP
13. dr hab. inż. Jan JASIK, prof. nadzw. UTP
14. dr hab. inż. Maciej WALKOWIAK, prof. nadzw. UTP
15. dr hab. inż. Ryszard WOJTYNA, prof. nadzw. UTP
16. dr hab. inż. Vasyl  ZAYATZ, prof. nadzw. UTP
17. dr hab. inż. Rafał Długosz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
1. dr inż. Marcin DRECHNY
2. dr inż. Marta KOLASA
3. dr inż. Piotr KIEDROWSKI
4. dr inż. Jacek MAJEWSKI
5. dr inż. Tomasz TALAŚKA

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. mgr inż. Krystyna KOWALCZEWSKA

Przedstawiciele studentów:
1. Paulina DEPTA
2. Artur GÓRECKI
3. Bartosz KATULSKI
4. Gracjan KĄTEK
5. Jakub KOZUPA
6. Mikołaj KUBISTA
7. Karolina WRÓBEL
8. Jakub ŻAK

 

 

Komisje i zespoły działające na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 1. dr inż. Zbigniew Zakrzewski – przewodniczący
 2. dr inż. Mścisław Śrutek
 3. dr inż. Beata Marcinak
 4. dr inż. Grzegorz Meckien
 5. dr inż. Marcin Drechny
 6. dr inż. Sławomir Bujnowski
 7. dr inż. Jacek Majewski
 8. dr inż. Tomasz Talaśka
 9. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców
 10. Paulina Depta – przedstawiciel studentów
 11. Jakub Żak – przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku elektronika i telekomunikacja (EiT):

 1. dr inż. Jacek Majewski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
 3. dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. nadzw. UTP
 4. dr inż. Tomasz Talaśka
 5. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 6. mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
 7. Karolina Wróbel – przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku elektrotechnika (ELE):

 1. dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 3. dr inż. Kazimierz Bieliński
 4. dr inż. Marcin Drechny
 5. dr inż. Dariusz Surma
 6. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców
 7. Magłorzata Dutka – przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku energetyka (EN):

 1. dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski
 3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 5. dr inż. Kazimierz Bieliński
 6. dr inż. Marcin Drechny
 7. dr inż. Tadeusz Szczepański – przedstawiciel pracodawców
 8. Michał Czyż – przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku informatyka stosowana (IS):

 1. dr inż. Beata Marciniak – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
 3. dr inż. Sławomir Bujnowski
 4. dr inż. Zbigniew Lutowski
 5. dr inż. Mścisław Śrutek
 6. dr inż. Damian Ledziński
 7. dr inż. Tomasz Marciniak
 8. mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców
 9. Gracjan Kątek – przedstawiciel studentów

Rada Programowa kierunku teleinformatyka (TIN):

 1. dr inż. Sławomir Bujnowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
 3. dr inż. Jacek Majewski
 4. dr inż. Tomasz Talaśka
 5. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
 6. dr inż. Tomasz Marciniak
 7. mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
 8. Dominik Fiedorowicz – przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Nauki:

 1. dr inż. Tomasz Marciniak
 2. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 3. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. inż. Michał Choraś

Wydziałowa Komisja ds. Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej:

 1. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Ihor Rozankyvskyy
 3. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
 4. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP
 5. dr hab. inż. Michał Choraś
 6. Kierownicy zakładów Instytutu Inżynierii Elektrycznej
 7. Kierownicy zakładów Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
 8. Dyrektorzy instytutów

Wydziałowy Zespół ds. Strategii Rozwoju Wydziału:

 1. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP – Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej
 2. dr inż. Piotr Kiedrowski – Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
 3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP – Dziekan
 4. dr inż. Tomasz Talaśka
 5. dr inż. Sławomir Bujnowski

Przedstawiciele wydziału w Senackich i Rektorskich Komisjach, Radach, Komitetach i Zespołach:

Rada Biblioteczna – dr inż. Piotr Kiedrowski

Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich – dr hab. inż. Zdzisław Gientkowski, prof. nadzw. UTP

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich – dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP

Komisja ds. Rozwoju Samodzielnej Kadry Naukowej – dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich – dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. nadzw. UTP

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów – dr inż. Tomasz Talaśka

Komisja Dyscyplinarna dla Słuchaczy Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. inż. Ihor Yavorskyy

Komisja ds. Oceny Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi – dr inż. Łukasz Saganowski

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – dr inż. Piotr Kiedrowski

Komitet Redakcyjny Wydawnictw Uczelnianych – dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP; dr inż. Beata Marciniak

Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS +   – dr inż. Piotr Kiedrowski