Władze wydziału


Władze Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki


Lp. Imię i nazwisko Zdjęcie E-mail Funkcja
1 dr hab. inż. Jan Mućko
profesor nadzw. UTP  

Dziekan

jan.mucko@utp.edu.pl Dziekan
2 dr inż. Mścisław Śrutek
mscislaw-srutek mscislaw.srutek@utp.edu.pl Prodziekan do spraw dydaktycznych i studenckich
3 dr inż. Tomasz Marciniak Prodziekan do spraw współpracy z gospodarką tomasz.marciniak@utp.edu.pl Prodziekan do spraw nauki
4 dr inż. Sławomir Bujnowski slawomir-bujnowski slawomir.bujnowski@utp.edu.pl Prodziekan do spraw współpracy z gospodarką

Rada Wydziału


SKŁAD RADY WYDZIAŁU TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI
na kadencję  2016 – 2020

 

Dziekan

dr hab. inż. Jan MUĆKO profesor nadzw. UTP

Prodziekani:
1. dr inż. Tomasz MARCINIAK– prodziekan ds. nauki
2. dr inż. Mścisław ŚRUTEK– prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
3. dr inż. Sławomir BUJNOWSKI – prodziekan ds. współpracy z gospodarką

Nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego:
1. prof. dr hab. inż. Ryszard CHORAŚ
2. prof. dr hab. inż. Jacek GIERAS
3. prof. dr hab. inż. Omelyan PLAKHTYNA
4. prof. dr hab. inż. Ihor ROZHANKIVSKYY
5. prof. dr hab. inż. Edward SĘDEK
6. prof. dr hab. inż. Tadeusz WYSOCKI
7. prof. dr hab. Ihor YAVORSKYY
8. dr hab. inż. Michał CHORAŚ, prof. nadzw. UTP

9. dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, prof. nadzw. UTP
10. dr hab. inż. Andrzej DĘBOWSKI, prof. nadzw. UTP

11. dr hab. inż. Zdzisław DRZYCIMSKI, prof. nadzw. UTP
12. dr hab. inż. Zdzisław GIENTKOWSKI, prof. nadzw. UTP
13. dr hab. inż. Jan JASIK, prof. nadzw. UTP
14. dr hab. inż. Ryszard Rozkosz, prof. nadzw. UTP
15. dr hab. inż. Maciej WALKOWIAK, prof. nadzw. UTP
16. dr hab. inż. Ryszard WOJTYNA, prof. nadzw. UTP
17. dr hab. inż. Vasyl  ZAYATZ, prof. nadzw. UTP
18. dr hab. inż. Rafał Długosz

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
1. dr inż. Marcin DRECHNY
2. dr inż. Marta KOLASA
3. dr inż. Piotr KIEDROWSKI
4. dr inż. Jacek MAJEWSKI
5. dr inż. Tomasz TALAŚKA

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. mgr inż. Krystyna KOWALCZEWSKA

Przedstawiciele studentów:
1. Rafał BAGNUCKI
2. Karolina DEMBIŃSKA
3. Paweł FRĄSZCZAK
4. Gracjan KĄTEK
5. Mateusz JANUSZEWSKI
6. Kornelia KOBIELA
7. Karolina WRÓBEL
8. Jakub ŻAK

 

 

Komisje i zespoły działające na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP


Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:
1. dr inż. Mścisław Śrutek – przewodniczący
2. dr inż. Beata Marcinak
3. dr inż. Grzegorz Meckien
4. dr inż. Marcin Drechny
5. dr inż. Sławomir Bujnowski
6. dr inż. Jacek Majewski
7. dr inż. Tomasz Talaśka
8. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców
9. Kornelia Kobiela – przedstawiciel studentów
10. Jakub Żak – przedstawiciel studentów


Rada Programowa kierunku elektronika i telekomunikacja (EiT):
1. dr inż. Jacek Majewski – przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
3. dr hab. inż. Maciej Walkowiak, prof. nadzw. UTP
4. dr inż. Tomasz Talaśka
5. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
6. mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
7. Paweł Frąszczak – przedstawiciel studentów


Rada Programowa kierunku elektrotechnika (ELE):
1. dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący
2. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
3. dr inż. Włodzimierz Bieliński
4.  dr inż. Dariusz Surma

5. mgr inż. Jerzy Grzesiak – przedstawiciel pracodawców
6. Magłorzata Dutka – przedstawiciel studentów


Rada Programowa kierunku energetyka (EN):
1. dr inż. Grzegorz Meckien – przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski
3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP
4. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
5. dr inż. Włodzimierz Bieliński
6. dr inż. Dariusz Surma
7. dr inż. Tadeusz Szczepański – przedstawiciel pracodawców
8. Kinga Brzezińska – przedstawiciel studentów


Rada Programowa kierunku informatyka stosowana (IS):
1. dr inż. Beata Marciniak – przewodnicząca
2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
3. dr inż. Sławomir Bujnowski
4. dr inż. Zbigniew Lutowski
5. dr inż. Mścisław Śrutek
6. dr inż. Damian Ledziński
7. dr inż. Tomasz Marciniak
8. mgr inż. Piotr Wesołowski – przedstawiciel pracodawców
9. Karolina Dębińska – przedstawiciel studentów


Rada Programowa kierunku teleinformatyka (TIN):
1. dr inż. Sławomir Bujnowski – przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś
3. dr inż. Jacek Majewski
4. dr inż. Tomasz Talaśka
5. dr inż. Zbigniew Zakrzewski
6. dr inż. Tomasz Marciniak
7. mgr inż. Lech Starczak – przedstawiciel pracodawców
8. Rafał Bagnucki – przedstawiciel studentów


Wydziałowa Komisja ds. Nauki:
1. dr inż. Piotr Kiedrowski
2. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
3. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP
4. dr hab. inż. Michał Choraś


Wydziałowa Komisja ds. Oceny i Rozwoju Kadry Naukowej:
1. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP – przewodniczący
2. prof. dr hab. inż. Ihor Rozankyvskyy
3. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
4. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP
5. dr hab. inż. Michał Choraś
6. Kierownicy zakładów Instytutu Inżynierii Elektrycznej
7. Kierownicy zakładów Instytutu Telekomunikacji i Informatyki


Wydziałowy Zespół ds. Strategii Rozwoju Wydziału:
1. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP – Dyrektor Instytutu Elektrotechniki
2. dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. nadzw. UTP – Dyrektor Instytutu Telekomunikacji i Informatyki
3. dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP – Dziekan
4. dr inż. Tomasz Talaśka
5. dr inż. Mścisław Śrutek


Przedstawiciele wydziału w Senackich i Rektorskich Komisjach, Radach, Komitetach i Zespołach:

Rada Biblioteczna – dr inż. Piotr Kiedrowski

Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich – dr hab. inż. Zdzisław Gientkowski, prof. nadzw. UTP

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich –

Komisja ds. Rozwoju Samodzielnej Kadry Naukowej –

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich –

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów – dr inż. Tomasz Talaśka

Komisja Dyscyplinarna dla Słuchaczy Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. inż. Yaroslav Yavorskyy

Komisja ds. Oceny Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi – dr inż. Rafał Boniecki

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą – dr hab. inż. Ryszard Wojtyna – prof. nadzw. UTP

Komitet Redakcyjny Wydawnictw Uczelnianych – dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP

Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS +   – dr inż. Piotr Kiedrowski