Ogłoszenie o pracę na WTIiE

Oferta pracy
na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
w Zakładzie Techniki Cyfrowej
na zasadzie zastępstwa na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego
Kandydat winien spełniać następujące warunki:
 wykształcenie min. średnie,
 znajomość obsługi komputera,
 znajomość podstawowych pakietów biurowych,
 stosunek do służby wojskowej – uregulowany,
 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 umiejętność redagowania pism i analitycznego myślenia,
 znajomość zagadnień związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Predyspozycje: 
 umiejętność samodzielnej pracy,
 doskonała organizacja pracy, samodzielność w działaniu, komunikatywność,
 wysoka kultura osobista,
 zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
Cel zatrudnienia:
Zatrudnienie na okres 12 miesięcy.
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
– obsługa bieżących spraw zakładu,
– nadzór nad dokumentami w Zakładzie Techniki Cyfrowej,
– wprowadzanie danych do systemu,
– uaktualnianie strony internetowej Zakładu Techniki Cyfrowej,
– utrzymanie laboratoriów komputerowych Zakładu Techniki Cyfrowej,
– pełnienie funkcji pełnomocnika dziekana Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki do spraw zamówień publicznych
Oczekiwany termin składania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: podania o zatrudnienie, CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje zawodowych.
Oferty prosimy składać od 26.09.2016 w Biurze Dziekana Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, 85-789 Bydgoszcz Al. Prof. S. Kaliskiego 7.Telefon 52/340-80-11 lub 52/340-81-86, fax 52 3408010.
Oczekiwany termin rozpatrzenia ofert:
Oferty będą rozpatrywane na bieżąco do chwili znalezienia odpowiedniego kandydata.  O wynikach kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.