Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na WTIiE

  • Konkurs na stanowisko adiunkta (dyscyplina naukowa: informatyka, elektronika) – termin składania ofert do 10.11.2017 r. – OGŁOSZENIE