Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na WTIiE

  • Konkurs na 2 stanowiska profesora nadzwyczajnego (dyscyplina naukowa: telekomunikacja, informatyka) – termin składania ofert do 11.06.2018 r. – OGŁOSZENIE
  • Konkurs na stanowisko asystenta (dyscyplina naukowa: telekomunikacja, informatyka) – termin składania ofert do 11.06.2018 r. – OGŁOSZENIE
  • Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (dyscyplina naukowa: telekomunikacja) – termin składania ofert do 18.06.2018 r. – OGŁOSZENIE
  • Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (dyscyplina naukowa: telekomunikacja) – termin składania ofert do 18.06.2018 r. – UTP_st_wykladowca2-2018-ZST
  • Konkurs na stanowisko adiunkta (dyscyplina naukowa: elektronika, informatyka) – termin składania ofert do 18.06.2018 r. – ogloszenie_adiunkt.ZPE
  • Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (dyscyplina naukowa: telekomunikacja) – termin składania ofert do 18.06.2018 r. – ogłoszenie – starszy wykladowca – Zakład Techniki Cyfrowej
  • Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (dyscyplina naukowa: telekomunikacja) – termin składania ofert do 18.06.2018 r. – ogłoszenie – starszy wykladowca_ZTC_1
  • Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (dyscyplina naukowa: telekomunikacja) – termin składania ofert do 18.06.2018 r. – ogłoszenie – starszy wykladowca_ZTC_2
  • Konkurs na stanowisko wykładowca (dyscyplina naukowa: elektrotechnika) – termin składania ofert do 20.06.2018 r. – Ogłoszenie konkursu_wykladowca_2018_ZMiPE
  • Konkurs na stanowisko wykładowca (dyscyplina naukowa: elektrotechnika) – termin składania ofert do 20.06.2018 r. – Ogłoszenie o konkursie_wykładowca ZEE