Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na WTIiE

  • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (dyscyplina naukowa: telekomunikacja, informatyka) – termin składania ofert do 16.09.2017 r. – OGŁOSZENIE