Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na WTIiE

  • Konkurs na stanowisko adiunkta (dyscyplina naukowa: telekomunikacja) – termin składania ofert do 30.07.2018 r. – ogłoszenie – adiunkt ZTC
  • Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (dyscyplina naukowa: telekomunikacja) – termin składania ofert do 30.07.2018 r. – UTP_prof.nadzw.-2018.ZST