Kurs podstaw programowania w języku JAVA

KURS: Podstawy programowania w języku JAVA – edycja III

Grupa docelowa:
Osoby które chcą poszerzyć swoją wiedzę o umiejętność programowania w języku JAVA.

Informacje ogólne:
– 30 godzin,
– ok. 20 uczestników,
– całkowity koszt: ok. 300zł,
– rozpoczęcie: 27 lutego 2018 r.,
– zakończenie: koniec kwietnia 2018 r.,
– zajęcia dwa razy w tygodniu – wtorek i czwartek od godziny 17:00,
– terminy spotkań: 27.02, 01.03, 06.03, 08.03, 13.03, 15.03, 20.03, 22.03, 27.03, 05.04, 10.04, 12.04, 17.04, 19.04, 24.04.

Plany kursu:

plan,
sylabus,
zakładane efekty kształcenia.

Prowadzący kurs:

Specjalista z firmy ATOS.

Konspekt kursu:

Edycja III – luty-kwiecień 2018 r.

Podstawy języka Java: [4 h] [1-4]
– paradygmaty programowania obiektowego (polimorfizm, dziedziczenie, abstrakcja i enkapsulacja)
– definicja i struktura klasy (pola, metody, konstruktory, bloki inicjalizacyjne), definicja obiektu, podstawowe typy danych, operatory, słowa kluczowe, zakres zmiennych
– klasy abstrakcyjne, interfejsy, interfejsy funkcjonalne, typy wyliczeniowe

Zaawansowane projektowanie klas: [2 h] [5-6]
– przeciążanie, przesłanianie metod, metody wirtualne
– nadpisanie metod hashcode(), equals(), toString()

Core Java API: [12 h] [7-18]
– operacje związane z tekstem: klasy String i StringBuilder
– tablice jedno- i wielowymiarowe
– operacje związane z czasem i datą
– przedstawienie klas opakowujących typy prymitywne
– operacje na kolekcjach: listy, zbiory, mapy
– operacje na strumieniach (Java 8 Stream API)

Wyjątki: [4 h] [19-22]
– rzucanie i obsługa wyjątków
– typy wyjątków (subklasy klas java.lang.Throwable i java.lang.Error)

Strumienie danych: [4 h] [23-26]
– wprowadzenie do Java IO API oraz Java NIO2.0 API
– wykorzystanie klauzuli try-with-resources do łatwego zarządzania strumieniami

Techniki zaawansowane: [4 h] [27-30]
– typy generyczne
– asynchroniczne wykonywanie kodu przy pomocy dodatkowych wątków

Wymagania:

– znajomość podstaw programowania w dowolnym języku,
– własny laptop,
– instalacja NetBeans wersja dla Java SE lub Java EE (najnowsza wersja)
Java Development Kit – JDK (najnowsza wersja).

Rekrutacja:
Złożenie wypełnionego i podpisanego podania i kwestionariusza osobowego do p. kierownik dziekanatu Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, p. Marleny Sanger-Pisarek.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

podanie-java

kwestionariusz-osobowy-java

Więcej informacji można uzyskać w u dr-a inż. Marcina Drechnego, al. Prof. S. Kaliskiego 7, bud.2.6 pok.215, tel. 523408563 e-mail: marcin.drechny@utp.edu.pl.