Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki rozpoczyna IV edycję kursu: Podstawy programowania w języku JAVA. Start kursu – 12 marca 2019 roku i będzie trwał do maja 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorek od godziny 17:00 do ok. 19:30 (z przerwą) na terenie kampusu UTP w Bydgoszczy, al. prof. Kaliskiego 7.

Kurs poprowadzi specjalista z firmy ATOS.

Informacje ogólne:
– 30 godzin,
– ok. 20-25 uczestników,
– całkowity koszt: 400 zł,
– rozpoczęcie: 12 marca 2019 roku,
– zakończenie: maj 2019 roku – może ulec przesunięciu w przypadku konieczności odrobienia zajęć,
– zajęcia raz w tygodniu, wtorek od godziny 17:00 do ok. 19:30 (w tym przerwa 15-20 minutowa),
– terminy spotkań: 12, 19, 26 marca, 2, 9, 16, 24 kwietnia, 7, 14, 21 maja,
– każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Więcej informacji: http://wtie.utp.edu.pl/kurs-programowania-w-jezyku-java/

Uruchomienie kursu uzależnione jest od liczby zainteresowanych uczestnictwem w kursie.

W związku z wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej na naszym Wydziale, odbędą się spotkania Zespołu Oceniającego ze studentami i nauczycielami akademickimi:

  • nauczyciele akademiccy kierunku Elektrotechnika – 7.01.2019 (poniedziałek), godz. 10:30-11:30, bud. 2.1, sala 8,
  • studenci kierunku Elektrotechnika – 7.01.2019 (poniedziałek), godz. 12:00-13:00, bud. 2.1, sala 8,
  • studenci kierunku Informatyka stosowana – 8.01.2019 (wtorek), godz. 11:00-12:00, bud. 2.1, aula 1,
  • nauczyciele akademiccy kierunku Informatyka stosowana – 8.01.2019 (wtorek), godz. 12:30-13:30, bud. 2.1, sala 9.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Informacja wraz ze wzorami wymienionych wniosków oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczone są na stronie

Uwaga: Kandydaci do Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta, w sprawie których złożone zostaną wnioski powinni zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych oraz podpisać dostępną pod poniżej wymienionym adresem internetowym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Potwierdzeniem tego wymogu jest złożenie wraz z wnioskiem wymienionej zgody.

Proszę o spowodowanie, aby po wypełnieniu i parafowaniu wniosku przez Prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich został przekazany w wersji papierowej i elektronicznej do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich do p. Anny Ławrynowicz (anna.lawrynowicz@utp.edu.pl) w terminie do dnia 8 stycznia 2019 r.

Następnie wnioski zostaną przekazane do JM Rektora (nie ma zatem konieczności uzyskania podpisu rektora na etapie przekazywania wniosków do Działu).

W listopadzie po raz 10 odbyła się organizowana przez WTIiE międzynarodowa konferencja Image Processing & Communications. Podczas dwóch dni obrad uczestnicy z kilku krajów poruszyli tematy dotyczące przetwarzania obrazów, rozpoznawania, bezpieczeństwa oraz aspektów związanych z teleinformatyką oraz sieciami komputerowymi.

Zaproszone referaty plenarne wygłosili prof. Manuel Grana z EHU/UPV z San Sebastian (na zdjęciu) oraz prof. PWr Robert Burduk z Politechniki Wrocławskiej. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w prestiżowej serii Advances in Intelligent Systems and Computing wydawanej przez Springer.

Natalia Pasturczak – studentka Informatyki stosowanej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP została stypendystką NTDD Intel-Perspektywy 2018 „Nowe technologie dla dziewczyn”. Gratulujemy! Więcej informacji na stronie 

Rusza rekrutacja na wolontariat MŚ U-20 w Polsce!

Począwszy od 23 maja 2019 roku, przez ponad trzy tygodnie, oczy całego futbolowego świata skierowane będą na Polskę – gospodarza Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. Wszystkich, którzy chcieliby aktywnie wesprzeć organizację turnieju, PZPN zaprasza do udziału w Programie Wolontariatu. Elektroniczna rekrutacja ochotników została uruchomiona w poniedziałek 17 września. Więcej…