Praktyki

Regulamin praktyk:

•    Regulamin praktyk – plik: Regulamin_praktyk_WTIiE
•    Załącznik nr 1 – plik: RP – załącznik nr 1
•    Załącznik nr 2 – plik: RP – załącznik nr 2
•    Załącznik nr 3a – plik: RP – załącznik nr 3a
•    Załącznik nr 3b – plik: RP – załącznik nr 3b
•    Załącznik nr 3c – plik: RP – załącznik nr 3c
•    Załącznik nr 3d – plik: RP – załącznik nr 3d
•    Załącznik nr 3e – plik: RP – załącznik nr 3e
•    Załącznik nr 4 – plik: RP – załącznik nr 4

 

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk studenckich:

  • dr inż. Piotr Grad – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek elektronika i telekomunikacja,
  • dr inż. Rafał Boniecki – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek teleinformatyka,
  • dr inż. Łukasz Zabłudowski – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek informatyka stosowana,
  • mgr inż. Zbigniew Ludwikowski – studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek elektrotechnika i energetyka.

 

W roku akademickim 2016/2017 praktyki studenckie realizują studenci studiów inżynierskich, kierunków:

  • elektronika i telekomunikacja – po semestrze IV – 4 tygodnie,
  • elektrotechnika – po semestrze VI – 4 tygodnie,
  • energetyka – po semestrze VI – 4 tygodnie,
  • informatyka stosowana – po semestrze IV – 4 tygodnie,
  • teleinformatyka – po semestrze IV – 4 tygodnie.

 

Podanie o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk:

Zaliczenie praktyki na drugim roku (IV semestr) – kierunki: elektronika i telekomunikacja, informatyka stosowana, teleinformatyka,

Zaliczenie praktyki na trzecim roku (VI semestr) – kierunki: elektrotechnika, energetyka.

Do podania należy dołączyć potwierdzenie z zakładu o zatrudnieniu na stanowisku oraz zakres obowiązków.

 

Aktualizacja: 21 marca 2017 r.