Plany zajęć

Plany zajęć na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

 


Elektronika i telekomunikacja /EiT/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: EiT – rok 1 semestr II (letni) 2017/2018

IV Semestr: EiT – rok 2 semestr IV (letni) 2017/2018

VI Semestr: EiT – rok 3 semestr VI (letni) 2017/2018

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

III Semestr: EiT II stopnia – rok 2 semestr III (letni) 2017/2018

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

II Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-II-niestacjonarne-II-st.-v.14.02.pdf


Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia

II Semestr: Elektrotechnika semestr II – stacjonarne v.16.02

IV Semestr: Elektrotechnika semestr IV – stacjonarne v.16.02

VI Semestr: Elektrotechnika semestr VI – stacjonarne v.16.02

Studia stacjonarne II stopnia
I Semestr:

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na datę opublikowania planu. Plany na studiach niestacjonarnych mogą ulegać korektom w trakcie trwania semestru.

Studia niestacjonarne I stopnia
II Semestr: 

IV Semestr: 

VI Semestr: 

Studia niestacjonarne II stopnia
II Semestr: 
IV Semestr:


Energetyka

Studia stacjonarne I stopnia

II Semestr: Energetyka semestr II – stacjonarne v.16.02

IV Semestr: Energetyka semestr IV – stacjonarne v.16.02

VI Semestr: Energetyka semestr VI – stacjonarne v.16.02


Informatyka stosowana /IST/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: IST – rok 1 semestr II (letni) 2017/2018 (wersja z dnia 19 II)

IV Semestr: IST – rok 2 semestr IV (letni) 2017/2018

VI Semestr: IST – rok 3 semestr VI (letni) 2017/2018 (wersja z dnia 19 II)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

II Semestr: Informatyka-stosowana-sem-II-niestacjonarne-v.14.02.pdf

IV Semestr: Informatyka-stosowana-sem-IV-niestacjonarne-v.14.02.pdf

VI Semestr: Informatyka-stosowana-sem-VI-niestacjonarne-v.14.02.pdf

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

II Semestr: Informatyka-stosowana-sem-II-niestacjonarne-II-st-v.14.02.pdf


Teleinformatyka /TIN/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

II Semestr: TIN – rok 1 semestr II (letni) 2017/2018 (wersja z dnia 19 II)

IV Semestr: TIN – rok 2 semestr IV (letni) 2017/2018 (wersja z dnia 19 II)

VI Semestr: TIN – rok 3 semestr VI (letni) 2017/2018 (wersja z dnia 19 II)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

IV Semestr: Teleinformatyka-sem-IV-niestacjonarne-v.14.02.pdf