MSDN

Ponowny dostęp do platformy Microsoft Imagine dla pracowników i studentów WTIiE jest niemożliwy do odwołania!

MSDN AA to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Wydział, który otrzymuje subskrypcję MSDNAA, ma dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie, dostarczone w MSDNAA, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego). Studenci jednostki mogą pobierać je oraz instalować na swoich komputerach osobistych. Mamy dwa główne cele programu:

  1. chcemy dać Państwu łatwiejszy dostęp do tańszych zasobów: narzędzi programistycznych Microsoft, platform oraz serwerów, do projektowania i prowadzenia zajęć oraz badań naukowych,
  2. chcemy, aby powstała społeczność akademicka, która będzie dzielić się wiedzą oraz propagować wykorzystanie naszych technologii.

Zapraszamy Studentów i Pracowników Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki do darmowego korzystania z produktów firmy Microsoft.