Program Studiów

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:

Plany studiów:

Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019:

Plany studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018:

Plany studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia c.d.
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia

Zakładane efekty kształcenia:
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne
Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017:

Plany studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_1617
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_1617
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_1617
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_1617
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_1617
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_1617
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_1617
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_1617
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_1617
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia – plik: is_I_st_1617
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: is_I_nst_1617
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia – plik: is_II_st_1617
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: is_II_nst_1617
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_1617
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_1617

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_s_1617
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_s_1617
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_s_1617
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_s_1617
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_s_1617
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_s_1617
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_s_1617
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_s_1617
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_s_1617
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia – plik: is_I_st_s_1617
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: is_I_nst_s_1617
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia – plik: is_II_st_s_1617
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: is_II_nst_s_1617
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_s_1617
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_s_1617

Zakładane efekty kształcenia:
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek2_eit_I_st
Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek2_eit_II_st
Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek2_ele_I_st
Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_II_st
Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_en_I_st
Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_is_I_st
Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_is_II_st
Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ti_I_st

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_1617
Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_1617
Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – plik: dp_en_1617
Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_is_1617
Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_1617


Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016:

Plany studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_1516
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_1516
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_1516
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_1516
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_1516
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_1516
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_1516
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_1516
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_1516
Energetyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: en_I_nst_1516
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia – plik: is_I_st_1516
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: is_I_nst_1516
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia – plik: is_II_st_1516
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: is_II_nst_1516
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_1516
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_1516

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_s_1516
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_s_1516
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_s_1516
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_s_1516
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_s_1516
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_s_1516
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_s_1516
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_s_1516
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_s_1516
Energetyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: en_I_nst_s_1415 – w modyfikacji
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia – plik: is_I_st_s_1516
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: is_I_nst_s_1516
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – II stopnia – plik: is_II_st_s_1516
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: is_II_nst_s_1516
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_s_1516
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_s_1516

Zakładane efekty kształcenia:
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek2_eit_I_st
Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek2_eit_II_st
Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek2_ele_I_st
Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_II_st
Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_en_I_st
Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_is_I_st
Informatyka stosowana II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_is_II_st
Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ti_I_st

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_1516
Elektrotechnika – studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_1516
Energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – plik: dp_en_1516
Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – plik: dp_is_1516
Informatyka stosowana – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – plik: dp_is_II_1516
Teleinformatyka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_1516


Dla studentów, rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015:

Plany studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_1415
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_1415
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_1415
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_1415
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_1415
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_1415
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_1415
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_1415
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_1415
Energetyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: en_I_nst_1415
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia – plik: is_I_st_1415
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: is_I_nst_1415
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_1415
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_1415

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_s_1415
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_s_1415
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_s_1415
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_s_1415
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_s_1415
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_s_1415
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_s_1415
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_s_1415
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_s_1415
Energetyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: en_I_nst_s_1415
Informatyka stosowana – studia stacjonarne – I stopnia – plik: is_I_st_s_1415
Informatyka stosowana – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: is_I_nst_s_1415
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_s_1415
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_s_1415

Zakładane efekty kształcenia:
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek2_eit_I_st
Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_eit_II_st
Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_I_st
Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_II_st
Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_en_I_st
Informatyka stosowana I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_is_I_st
Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ti_I_st

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_st_1415
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_nst_1415
Elektrotechnika – studia stacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_st_1415
Elektrotechnika – studia niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_nst_1415
Energetyka – studia stacjonarne I stopnia – plik: dp_en_st_1415
Energetyka – studia niestacjonarne I stopnia – plik: dp_en_nst_1415
Informatyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia – plik: dp_is_st_1415
– Informatyka stosowana – studia niestacjonarne I stopnia – plik: dp_is_nst_1415
Teleinformatyka – studia stacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_st_1415
Teleinformatyka – studia niestacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_nst_1415


Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014:

Plany studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_1314
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_1314
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_1314
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_1314
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_1314
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_1314
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_1314
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_1314
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_1314
Energetyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: en_I_nst_1314
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_1314
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_1314

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_s_1314
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_s_1314
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_s_1314
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_s_1314
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_s_1314
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_s_1314
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_s_1314
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_s_1314
Energetyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: en_I_st_s_1314
Energetyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: en_I_nst_s_1314
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_s_1314
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_s_1314

Zakładane efekty kształcenia:
Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_eit_I_st
Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_eit_II_st
Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_I_st
Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_II_st
Energetyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_en_I_st
Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ti_I_st

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_st_1314
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_nst_1314
Elektrotechnika – studia stacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_st_1314
Elektrotechnika – studia niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_nst_1314
Energetyka – studia stacjonarne I stopnia – plik: dp_en_st_1314
Energetyka – studia niestacjonarne I stopnia – plik: dp_en_nst_1314
Teleinformatyka – studia stacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_st_1314
Teleinformatyka – studia niestacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_nst_1314


Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013:

Plany studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_1213
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_1213
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_1213
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_1213
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_1213
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_1213
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_1213
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_1213
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_1213
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_1213

Sylabusy:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_st_s
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: eit_I_nst_s
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_st_s
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: eit_II_nst_s
Elektrotechnika – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_st_s
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ele_I_nst_s
Elektrotechnika – studia stacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_st_s
Elektrotechnika – studia niestacjonarne – II stopnia – plik: ele_II_nst_s
Teleinformatyka – studia stacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_st_s
Teleinformatyka – studia niestacjonarne – I stopnia – plik: ti_I_nst_s

Zakładane efekty kształcenia:

– Elektronika i telekomunikacja I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_eit_I_st.pdf
– Elektronika i telekomunikacja II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_eit_II_st.pdf
– Elektrotechnika I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_I_st.pdf
– Elektrotechnika II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ele_II_st.pdf
– Teleinformatyka I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne – plik: ek_ti_I_st.pdf

Minimalna liczba punktów ECTS niezbędna do zaliczenia semestru oraz wartość długu punktowego umożliwiającego kontynuację studiów na kolejnych semestrach i latach studiów:
Elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_st
Elektronika i telekomunikacja – studia niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_eit_nst
Elektrotechnika – studia stacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_st
Elektrotechnika – studia niestacjonarne I i II stopnia – plik: dp_ele_nst
Teleinformatyka – studia stacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_st
Teleinformatyka – studia niestacjonarne I stopnia – plik: dp_ti_nst