Plany zajęć

Plany zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020

 


Elektronika i telekomunikacja /EiT/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

I Semestr: EiT – rok 1 semestr I (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 27 IX)

III Semestr: EiT – rok 2 semestr III (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 21 X)

V Semestr: EiT – rok 3 semestr V (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 21 X)

VII Semestr: EiT – rok 4 semestr VII (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 8 X)

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

I Semestr: Elektronika i telekomunikacja – semestr I niestacjonarne v.30.09

III Semestr: Elektronika i telekomunikacja – semestr III niestacjonarne v.30.09

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

I Semestr: Elektronika-i-telekomunikacja-sem-I-niestacjonarne-II-st.-v.03.10

III Semestr: Elektronika i telekomunikacja – semestr III niestacjonarne II st. v.30.09


Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia

I Semestr:  Elektrotechnika rok 1 semestr I – stacjonarne v.18.10 

III Semestr: Elektrotechnika rok 2 semestr III – stacjonarne v.18.10

V Semestr: Elektrotechnika rok 3 semestr V – stacjonarne v.18.10

VII Semestr: Elektrotechnika rok 4 semestr VII – stacjonarne v.02.10

Studia stacjonarne II stopnia
I Semestr:

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na datę opublikowania planu. Plany na studiach niestacjonarnych mogą ulegać korektom w trakcie trwania semestru.

Studia niestacjonarne I stopnia

I Semestr: Elektrotechnika semestr I – niestacjonarne v.14.10

III Semestr: Elektrotechnika semestr III – niestacjonarne v.21.10

V Semestr: Elektrotechnika semestr V – niestacjonarne v.21.10

VII Semestr: Elektrotechnika semestr VII – niestacjonarne v.14.10

Studia niestacjonarne II stopnia

I Semestr: Elektrotechnika semestr I (II stopień) – niestacjonarne v.23.10

III Semestr: Elektrotechnika semestr III (II stopień) – niestacjonarne v.14.10


Energetyka

Studia stacjonarne I stopnia

I Semestr:  Energetyka rok 1 semestr I – stacjonarne v.18.10

III Semestr:  Energetyka rok 2 semestr III – stacjonarne v. 18.10

V Semestr: Energetyka rok 3 semestr V – stacjonarne v.30.09

VII Semestr: Energetyka rok 4 semestr VII – stacjonarne v.18.10


Informatyka stosowana /IST/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

I Semestr: IST – rok 1 semestr I (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 5 X)

III Semestr: IST – rok 2 semestr III (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 2 X)

V Semestr: IST – rok 3 semestr V (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 25 XI)

VII Semestr: IST – rok 4 semestr VII (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 21 X)

Studia stacjonarne II stopnia /SD/

II Semestr: IST II stopnia – rok 1 semestr II (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 3 XII)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

I Semestr: Informatyka-stosowana-sem-I-niestacjonarne-v.21.11.pdf

III Semestr: Informatyka-stosowana-sem-III-niestacjonarne-v.30.09

V Semestr: Informatyka-stosowana-sem-V-niestacjonarne-v.09.10

VII Semestr: Informatyka-stosowana-sem-VII-niestacjonarne-v.08.10

Studia niestacjonarne II stopnia /ND/

I Semestr: Informatyka-stosowana-sem-I-niestacjonarne-II-st.-v.03.10

III Semestr: Informatyka-stosowana-sem-III-niestacjonarne-II-st.-v.10.10


Teleinformatyka /TIN/

Studia stacjonarne I stopnia /SP/

I Semestr: TIN – rok 1 semestr I (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 2 X)

III Semestr: TIN – rok 2 semestr III (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 27 IX)

V Semestr: TIN – rok 3 semestr V (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 5 X)

VII Semestr: TIN – rok 4 semestr VII (zimowy) 2019/2020 (wersja z dnia 28 IX)

Studia niestacjonarne I stopnia /NP/

III Semestr: Teleinformatyka-sem-III-niestacjonarne-v.13.11.pdf

VII Semestr: Teleinformatyka-sem-VII-niestacjonarne-v.28.10