Wzory wniosków i podań

Wzory wniosków i podań

1. Wniosek o rozłożenie czesnego na raty:

->  pobierz

2. Wniosek o wystawienie faktury:

->  pobierz

3. Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr:

-> pobierz (prosimy o druk dwustronny na jednym arkuszu)

4. Uniwersalne podanie/wniosek:

-> pobierz

5. Wniosek o urlop:

-> pobierz

6. Wniosek o przeniesienie w ramach kierunku:

-> pobierz

7. Wniosek o powtarzanie:

-> pobierz

8. Wniosek o duplikat:

-> pobierz

9. Wniosek o indywidualną organizację studiów:

-> pobierz

10. Wniosek o zmianę tematu pracy:

-> pobierz

11. Wniosek o zmianę tematu pracy i promotora:

-> pobierz

12. Wniosek o rezygnację z kontynuacji nauki:

-> pobierz

13. Wniosek o wznowienie studiów:

-> pobierz

14. Wniosek o powtarzanie przedmiotu i przygotowanie pracy dyplomowej:

-> pobierz

15. Wniosek o ponowne powtarzanie, przygotowanie i obrona pracy:

-> pobierz