Osiągnięcia

Miło nam poinformować, że absolwent naszego Wydziału, mgr inż. Mariusz Wysocki otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji organizowaną przez Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji (SIT). Tytuł pracy: System zarządzania inteligentnym budynkiem oparty na sterowniku S7-300, promotorem pracy był dr inż. Piotr Grad. Więcej informacji na stronie: http://www.sit.org.pl/index.php?id=konkursy

dyplom SIT

GRATULUJEMY


Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) nadał Dziekanowi Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP, dr. hab. inż. Janowi Mućko, prof. nadzw. UTP medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

medal2

MEDAL IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO

Mieczysław Pożaryski (1875-1945) – współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pierwszy prezes SEP (1919-1928), członek honorowy SEP (od 1925). Profesor Politechniki Warszawskiej, wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Autor wielu książek i artykułów fachowych. Wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wiadomości Elektrotechnicznych”

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym, w uznaniu ich wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki (na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawodowym i społecznym).
 


Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) nadał Wydziałowi Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki medal im. prof. Stanisława Fryzego, za wspieranie i pomoc przy organizowaniu cyklicznej konferencji Naukowo-Technicznej i-MITEL.

medal1

 

MEDAL IM. PROF. STANISŁAWA FRYZEGO

Stanisław Fryze (1885-1964) – wybitny uczony o międzynarodowej sławie. Współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Znakomity pedagog i popularyzator wiedzy o elektryczności. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków na Politechnikach: Lwowskiej i Śląskiej. Człowiek ceniący w nauce i w życiu takie wartości jak: prawda i patriotyzm. Aktywny i ceniony działacz SEP. W 1989 r. uzyskał pośmiertnie godność Członka Honorowego SEP.


 

Sukces studentów Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki na XV Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Warszawie

Więcej informacji na stronie – link: http://sep.com.pl/scripts/artykul2.php?id=539

ODME 2013 (1)

ODME 2013 (2)

ODME 2013 (3)