Dla dyplomantów

UWAGA !!!

Od 1.02.2018 r. pytania na egzaminie dyplomowym inżynierskim będą losowane.

Zestaw pytań dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia

Zestaw pytań dla kierunku Informatyka stosowana studia I stopnia

Zestaw pytań dla kierunku Elektrotechnika studia I stopnia

Zestaw pytań dla kierunku Energetyka studia I stopnia

Zestaw pytań dla kierunku Teleinformatyka studia I stopnia

Od 1 maja 2016 roku, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, składanie prac dyplomowych odbywa się w systemie APD: https://apd.utp.edu.pl

W związku z tym, praca dyplomowa nie zostanie przyjęta w Dziekanacie jeśli nie zostanie ona wprowadzona do sytemu APD, sprawdzona systemem antyplagiatowym przez promotora oraz oceniona także w systemie APD.

Zarządzenie Rektora w sprawie składania prac dyplomowych w systemie APD:

Nowy Regulamin Dyplomowania (ważny od 1 grudnia 2019 r.):

Stary regulamin: Regulamin dyplomowania WTIiE

Instrukcje dla studenta, promotora, recenzenta:


WYMAGANIA EDYTORSKIE DLA PRAC DYPLOMOWYCH

Instytut Inżynierii Elektrycznej: link

Instytut Telekomunikacji i Informatyki: szablon, formatka


HARMONOGRAM / TERMINARZ REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ PRZEZ STUDENTA

Do pobrania: PLIK

(Uwaga: Harmonogram przygotowany dla kierunków: elektrotechnika i energetyka ale za zgodą Dziekana obowiązuje na wszystkich kierunkach prowadzonych przez Wydział)


HARMONOGRAM OBRON PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Elektrotechnika – semestr letni

Elektronika i telekomunikacja / Teleinformatyka – semestr letni
(będzie dostępny po 20 lutym)


TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH – WYBÓR

Tematy prac dyplomowych dla wszystkich kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki wybierane są przez studnetów
w Wydziałowym Systemie Rejestracji i Wyboru Prac Dyplomowych:

https://www.dyplomy-wtie.utp.edu.pl

login i hasło takie jak do poczty UTP

Student może zgłosić chęć realizacji (zarezerwować) maksymalnie 3 tematów. Ostateczną decyzję, który ze studentów będzie realizował temat, podejmuje promotor zgłaszający dany temat.


ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY WEDŁUG KIERUNKÓW

studia I stopnia

Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Teleinformatyka
Informatyka stosowana

studia II stopnia

Egzamin dyplomowy magisterski składa się z obrony pracy dyplomowej magisterskiej oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki pracy dyplomowej (wg Regulaminu Studiów). W związku z tym Rada Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, anulowała zakres tematyczny pytań na egzamin magisterski.W przypadku, gdy jesteś skreślony z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a praca jest już napisana i wstępnie zaakceptowana przez promotora, przed wprowadzeniem pracy do systemu APD, należy wypełnić podanie o wznowienie studiów celem złożenia i obrony pracy i przynieść je do dziekanatu. Po wznowieniu, należy wprowadzić plik pracy do systemu APD. Poniżej możesz pobrać podanie.

pobierz