Zasady rekrutacji na WTIiE – studia inżynierskie (I stopnia)

Na rok akademicki 2019/2020 obowiązują następujące zasady rekrutacji (przyjęć) na kierunki inżynierskie (studia I stopnia) stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

 

1) Nabór na kierunki:

  • elektronika i telekomunikacja – I stopnia – 3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne – inżynier –  specjalność: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, II stopnia – magister – specjalność: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania
  • elektrotechnika – I stopnia – 3,5-letnie stacjonarne i 4-letnie niestacjonarne – inżynier – specjalność: elektrotechnika przemysłowa
  • energetyka – I stopnia – 3,5-letnie stacjonarne – inżynier – specjalność: eksploatacja systemów energetycznych
  • informatyka stosowana – I stopnia – 3,5 letnie stacjonarne i niestacjonarne – inżynier – specjalność: technologie informacyjne, programowanie aplikacji biznesowych, II stopnia – magister -specjalność: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne, informatyka biomedyczna oraz programowanie dronów (tylko studia stacjonarne)
  • teleinformatyka – I stopnia – 3,5-letnie stacjonarne i niestacjonarne – inżynier – specjalność: sieci teleinformatyczne

 

2) Kryteria przyjęć na wszystkie kierunki stacjonarne i niestacjonarne:

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii, fizyki (F), informatyki (I) obliczonej według wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr)

albo F(3pp albo 6pr)] albo I (3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

(pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony)


Szczegółowe informacje dotyczące kierunków I stopnia (inżynierskich) prowadzonych na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki możesz znaleźć TUTAJ.


Szczegółowych informacji udziela

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich UTP
tel. 52 374 94 11, e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl

Punkt Rekrutacyjny (czynny będzie od czerwca 2019 r.)
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Auditorium Novum (Fordon)
tel. 52 340 88 25
do dnia rozpoczęcia rekrutacji informacji udziela Dziekanat.