Kontakt

Dane Teleadresowe

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Kontakt w sprawach studenckich

Należy wybrać właściwy kierunek i stopień studiów: pracownicy dziekanatu

Biuro Dziekana

budynek E pokój nr 011
tel. (52) 340 80 11
email: biuro.dziekana.wtiie@utp.edu.pl

Sekretariat Instytutu Inżynierii Elektrycznej

budynek G pokój nr 317
tel. (52) 340 85 20
email: malwina.klosowska@utp.edu.pl

Sekretariat Instytutu Telekomunikacji i Informatyki

budynek C pokój 004
tel.  (52) 340 80 04
email: grazyna.piaskowy@utp.edu.pl

Skip to content