Koła naukowe

Koło Naukowe Programistów
Opiekun naukowy: dr inż. Mścisław Śrutek

Koło Naukowe Elektroników SONDA
Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Marciniak

Studenckie Koło Naukowe SEP
Opiekun naukowy: mgr inż. Zbigniew Kłosowski
https://web.facebook.com/SEPUTP/

Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Opiekun naukowy: dr Magdalena Alama-Bućko

Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT
Opiekun: dr inż. Jacek Majewski
http://sp2put.utp.edu.pl