Oferty praktyk, staży i pracy

Oferta pracy z dnia 20 lutego 2019 r.

Fado Sp. z o.o. działa na rynku od 1984 roku, jest firmą z doświadczeniem w zakresie projektowania i wykonywania form wtryskowych, produkcji detali z tworzyw sztucznych oraz druku 3D.

PRACOWNIK SERWISU

Miejsce pracy: Bydgoszcz ul. Solna 7a

Wymagania:
wykształcenie elektromechaniczne
doświadczenie zawodowe minimum 3 lata
znajomość języka angielskiego
prawo jazdy kat. B
uprawnienia elektryczne NN
dyspozycyjność

Zakres obowiązków :
prace elektryczne ( związane z serwisem)
naprawa urządzeń wg schematu elektryczno-pneumatycznego
obsługa klienta – serwis
analiza usterek oraz rozwiązywanie problemów technicznych

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
pakiet socjalny i medyczny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na maila : kadry@fado.com.pl.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fado Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Solna 7a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”.


 

 

 

Oferta pracy z dnia 2 stycznia 2019r.

INFUSIO sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko:
programista JAVA
miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagania konieczne:
znajomość Java SE dla aplikacji webowych,
znajomość SQL,
znajomość zagadnień związanych z komunikacją klient – serwer (SOAP, REST),
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji.

Mile widziane:
znajomość HTML, CSS, AngularJS,
znajomość frameworków Spring, Hibernate,
znajomość Maven,
znajomość SVN,
znajomość bazy danych PostgreSQL,
znajomość serwera Apache Tomcat,
zdolność analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów,
umiejętność pracy pod presją czasu i zaangażowanie.

Do zadań należeć będzie:
projektowanie, implementacja oraz testowanie oprogramowania,
analiza wymagań użytkowników,
optymalizacja istniejących rozwiązań,
tworzenie dokumentacji technicznej, raportów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych
projektów.

Oferujemy:
umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt,
atrakcyjny system wynagrodzeń,
możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia wszechstronnych doświadczeń,
komfortowe warunki pracy.

CV proszę kierować na adres: rekrutacja@infusio.pl
Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV”.
Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w postaci numeru telefonu, adresu e-mail, co będzie wpływać na efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym ułatwienie komunikacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, umieszczonego w CV i zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia umieszczonego w CV. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).

Informujemy, że:
1.administratorem moich danych osobowych jest INFUSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 9671353753, KRS 0000411222, REGON 341244991, e-mail: iod@infusio.pl;
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych.
3.Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
4.Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)*. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5.Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6.Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
8.Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż rok od dnia wyrażenia zgody.
9.Mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
10.Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
11.Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12.Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
13.Brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

* RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1


 

 

 

Oferta pracy z dnia 4 czerwca 2018r.

ELEKTROBUDOWA SA spółka notowana na GPW w Warszawie, istniejąca od 1953 roku jest wiodącym wykonawcą robót elektrycznych oraz dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć. Od wielu lat zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera na rynku produkcji i usług elektroenergetycznych w Polsce.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier Budowy

Miejsce pracy: Toruń

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • kierowanie pracami budowlanymi na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
 • koordynacja prac brygad montażowych oraz podwykonawców
 • przygotowywanie kosztorysów
 • kontrola terminowości, jakości wykonywanych prac
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
 • sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (Elektrotechnika, Energetyka lub pokrewne)
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • mile widziane doświadczenie zawodowe
 • dyspozycyjność do pracy w delegacjach
 • zaangażowania i odpowiedzialności
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole

Firma oferuje:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie, będącej liderem w branży elektroenergetycznej
 • możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy
 • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, Karta Multisport, dodatkowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji w formie elektronicznej:

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Oferta pracy z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zatrudnimy nauczyciela (również po studiach licencjackich) do nauczania przedmiotu urządzenia techniki komputerowej. Godziny i warunki pracy do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail na adres wozniak@plm.pl lub w formie telefonicznej 501 288 576

Dominika Woźniak
Zastępca Dyrektora
Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy


Oferta pracy z dnia 23 lutego 2017r.

W zawiązku z dynamicznym rozwojem firma Infusio Sp. z o.o. poszukuje

Informatyka programisty

Wymagania:

 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji bazodanowych,
 • znajomość Java,
 • mile widziana znajomość HTML, AngularJS
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • dobra znajomość baz danych PostgreSQL lub MySQL,
 • znajomość serwera Apache Tomcat,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub student III/IV roku z programem studiów informatycznych lub pokrewnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zaangażowanie,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,

Zakres zadań:

 • projektowanie, implementacja oraz testowanie oprogramowania,
 • analiza wymagań użytkowników,
 • optymalizacja istniejących rozwiązań,
 • administracja i serwis systemów informatycznych: sieci, komputery, oprogramowanie,
 • wsparcie użytkowników systemów informatycznych,
 • wdrażanie oraz integracja systemów informatycznych,
 • pomoc techniczna i szkolenia dla pracowników jednostek z użytkowania oprogramowania znajdującego się w Spółce,
 • tworzenie dokumentacji technicznej, raportów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych projektów,

Oferujemy:

 • umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia wszechstronnych doświadczeń,
 • komfortowe warunki pracy,

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: HR@infusio.pl

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm.).


Oferta pracy z dnia 17 lutego 2017r.

 

Miejsce pracy: Toruń

Zadania:
• zapewnienie poprawnego działania systemu MES oraz systemów wizualizacji w Przedsiębiorstwie
• wdrażanie nowych inicjatyw z wykorzystaniem MES
• wsparcie eksperckie projektów inwestycyjnych
• podnoszenie kwalifikacji współpracowników
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne lub/i z zakresu IT (preferowana automatyka/informatyka)
• dużym atutem będzie doświadczenie z zakresu obsługi systemów Wonderware (Platforma Systemowa, wizualizacja Intouch)
• znajomość SQL w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
• znajomość podstaw programowania obiektowego
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel)
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (w mowie i piśmie)
• atutem będzie znajomość podstaw automatyki przemysłowej (sterowniki PLC)
Od kandydatów dodatkowo oczekujemy:
• inicjatywy i umiejętności samodzielnego szukania rozwiązań
• zaangażowania i nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów
• komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
• wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych
• gotowości do dzielenia się wiedzą
• konsekwencji w realizacji powierzonych zadań
• staranności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków
• otwartości na wprowadzanie nowych rozwiązań
Oferujemy:
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie będącej liderem w branży FMCG
• ambitne wyzwania zawodowe
• szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• rozwój kariery poprzez regularny feedback i coaching
• miłą atmosferę pracy
• bogaty pakiet socjalny

 Sposób aplikacji:

Mailowo na adres rekrutacja@cppl.nestle.com z dopiskiem w tytule maila „Specjalista ds. MES”

Osobiście na recepcji firmy, na ul Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń


Oferta pracy z dnia 9 listopada 2016r.

Oferta pracy – Specjalista ds. instalacji elektrycznych

Miejsce pracy: Warszawa

Na czym będzie polegała Twoja praca?

 • na bieżącym nadzorze nad istniejącymi instalacjami i urządzeniami elektrycznymi w biurach, sklepach i magazynach naszej firmy
 • na koordynacji prac ekip serwisowych
 • na weryfikacji ofert i przetargów dotyczących napraw i konserwacji instalacji elektrycznych
 • na współpracy z innymi działami firmy w zakresie nowych inwestycji
 • na weryfikacji dokumentacji projektowej

Jeżeli masz do zaoferowania:

 • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie średnie techniczne (mile widziane wyższe ze specjalizacją elektryczną),
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV (gr. 1, kat. E i D),
 • uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych (mile widziane),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość programów kosztorysowych, MS Office, AutoCAD,
 • gotowość do pracy w nienormowanym czasie (niedziele, święta i noce),
 • samodzielność, zaangażowanie, zdecydowanie, punktualność i umiejętność pracy pod wpływem czynników stresujących.Oferta pracy – Specjalista ds. instalacji elektrycznych

 

Oferty pracy z dnia 7 października 2016r.

Specjalista ds. Ofertowania

Nr ref. 8696

(oferta ważna do 02.11.2016)

Programista Embedded w Dziale R&D

Nr ref. 8583

(oferta ważna do 04.11.2016)

Więcej ofert: www.bdi.com.pl/dla-inzynierow/uczelnie-techniczne.htm


Oferty pracy z dnia 4 października 2016r.

Oferta pracy 8644 – Inżynier Serwisu

Oferta pracy 8639 – Inżynier Sprzedaży

Oferta pracy 8624 – Programista Układów Sterowania

Oferta pracy 8607 – Inżynier Serwisu

Oferta pracy 8585 – Inżynier Testów

Oferta pracy 8510 – Inżynier Automatyk

Więcej ofert: www.bdi.com.pl/dla-inzynierow/uczelnie-techniczne.htm


Oferta pracy z dnia 14 lipca 2016r.

Oferta pracy 8561 – Przedstawiciel Handlowy

Więcej ofert: www.bdi.com.pl/dla-inzynierow/uczelnie-techniczne.htm


Oferta pracy z dnia 05 lipca 2016r.

Oferta pracy 8547– Inżynier Automatyk

Więcej ofert: www.bdi.com.pl/dla-inzynierow/uczelnie-techniczne.htm


Oferta pracy z dnia 13 czerwca 2016r.

Oferta pracy 8501 – Stażysta – Graduate Programme

Więcej ofert: www.bdi.com.pl/dla-inzynierow/uczelnie-techniczne.htm


Oferta pracy z dnia 18 maja 2016r.

Oferta pracy 8423 – Asystent Kierownika Projektów


Oferta pracy z dnia 12 maja 2016r.

Oferta Pracy ELGRA


Oferta pracy z dnia 13 kwietnia 2016r.

BSB – programista – PROGRAMISTA – umowa o pracę lub praktyka/staż


Oferta pracy z dnia 10 marca 2016r.

Oferta pracy 8251 – Młodszy Specjalista Planowania Produkcji


Oferty pracy z dnia 1 marca 2016r.

Oferta pracy 8244– Inżynier Automatyk (automatyka budynkowa)

Oferta pracy 8243– Projektant Instalacji Elektrycznych


Oferty pracy z dnia 29 lutego 2016r.

Oferta pracy 8237 – Specjalista Helpdesk


Oferty pracy z dnia 4 lutego 2016r.

Oferta pracy 8190 – Koordynator ds. Technicznych

Oferta pracy 8160 – Specjalista ds. Automatyki i Pomiarów


Oferty pracy z dnia 3 lutego 2016r.

Oferta pracy 8167 – Inżynier Elektronik Programista

Oferta pracy 8174 – Młodszy Inżynier Sprzedaży (automatyka przemysłowa)


Oferty staży i pracy w firmie ZP Serwis z dnia 2 lutego 2016r.

OFERTA

 


 

Oferty pracy BDI z dnia 18 grudnia 2015 roku

Bank Danych o Inżynierach już od ponad 23 lat aktywnie wspiera inżynierów w ich rozwoju zawodowym. Na każdym etapie ich kariery, niezależnie od ich doświadczenia, służymy pomocą w poruszaniu się po meandrach rynku pracy. Podpowiadamy jak podnosić kwalifikacje, w których kierunkach się rozwijać i gdzie szukać pracy by nie stać w miejscu. Dotychczas skorzystało już tego ponad 167 tysięcy inżynierów.

Naszą rolą jest również dostarczanie wiedzy o wymaganiach stawianych inżynierom wkraczającym na rynek pracy. Jest dla nas bardzo ważne by dzięki temu, przyszli inżynierowie jeszcze w trakcie studiów mogli świadomie lepiej przygotować się do czekających ich wyzwań. Dzięki przeprowadzonym przez nas rekrutacjom, już kilka tysięcy inżynierów znalazło swoją wymarzoną pracę.

Oferty:

Oferta z dnia 18.12.2015r.


 

TKomp

1. Kto: T Komp – Jesteśmy dostawcą oprogramowania wspierającego zarządzanie informacją. W swojej szerokiej ofercie posiadamy systemy wspomagające elektroniczny obieg dokumentacji, systemy zarządzania, zarządzanie procesowe oraz bezpieczeństwo informacji. Bagaż 16 lat doświadczeń pozwala Nam na kompleksowe spojrzenie i poszukiwanie wciąż nowych rozwiązań i technologii. W trakcie naszej działalności wdrożyliśmy wiele projektów między innymi dla takich firm jak: PKN Orlen, KGHM, Philips, Nutricia, Bridgestone, PZU i wielu innych.

2. Oferujemy płatne staże dla programistów i ewentualnie testerów. Staż przygotowuje do rozpoczęcia pracy w firmie T Komp.

3. Kontakt:
Kamil Kupcewicz
Kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania
tel: +48 (52) 360 44 56 fax: +48 (52) 360 44 45
kom. +48 603 499 051 e-mail: kamil.kupcewicz@tkomp.pl

4. Staż może odbywać się w każdym miesiącu preferowany sierpień (3 stażystów) i wrzesień (3 stażystów) ale program stażowy prowadzimy CAŁY rok (2 stażystów).

5. Główne zasady opisują poniższe punkty.
Jak wygląda staż:
– własny projekt rozwijany w zależności od wariantu od 1 miesiąca do 3 miesięcy,
– praca na miejscu (istnieje możliwość pracy zdalnej),
– praca nad wybranym zagadnieniem z mentorem,
– wdrożenie do pracy samodzielnej, ponieważ każdy projekt ma etap, w którym trzeba nie tylko zmierzyć się z typowymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem oprogramowania, ale również przeanalizować i zastosować swój własny pomysł.

2. Główne korzyści dla studenta:
– poznanie od strony praktycznej zagadnień związanych z tworzeniem oprogramowania,
– możliwość kontynuacji współpracy,
– możliwość prezentacji swojego projektu przed Zarządem,
– certyfikat i referencje po ukończonym stażu,
– możliwość poczucia klimatu firmy, w której dzięki dobrym pomysłom i innowacjom współpracuje się z największymi z kraju i zagranicy.

3. Przykłady poprzednich tematów z programu stażowego
1. “Easter Eggs – Zastosowanie technologii HTML 5 jako przykład ukrytej gry w głównym produkcie firmy”
2. “Analiza i wykonanie przykładów umożliwiających przeniesienie graficznego modelowania procesów do technologii HTML 5”
3. “Analiza i wykonanie aplikacji do obsługi modułu wskaźników dla systemu NND Integrum na urządzania mobline (system Android)”
4. “Stworzenie modułu prezentującego w formie graficznej cykl pracy dla rozproszonego systemu kontroli wersji w T Komp (Mercurial)”

 

Pobierz informacje w formie prezentacji: PREZENTACJA

Oferta z dnia 05.05.2015r.