Michał Choraś edytorem gościnnym czasopisma Applied Soft Computing (impact factor=4.873)

Michał Choraś jest jednym z gościnnych edytorów numeru specjalnego w czasopiśmie Applied Soft Computing (IF=4.873): Applying Machine Learning for Combating Fake News and Internet/Media Content Manipulation. Numer specjalny związany jest z tematyką projektu H2020 SocialTruth realizowanego na UTP przez grupę badawczą PATRAS.

Więcej informacji:
https://www.journals.elsevier.com/applied-soft-computing/call-for-papers/applying-machine-learning-for-combating-fake-news
http://www.socialtruth.eu/index.php/category/news/
http://patras.utp.edu.pl/