Workshop DisA 2020 podczas konferencji ICCS 2020 w Amsterdamie (CORE A)

Michał Choraś jest współorganizatorem workshop’u DisA 2020 podczas konferencji ICCS 2020 w Amsterdamie (CORE A). Workshop jest związany z projektem H2020 SocialTruth i jest zatytułowany: Computational Methods for Emerging Problems in (Dis-) Information Analysis – DisA. Jednocześnie workshop związany jest m.in. z tematyką projektu H2020 SocialTruth realizowanego na UTP przez grupę badawczą PATRAS.

Więcej informacji:
http://disa.kssk.pwr.edu.pl/
https://www.iccs-meeting.org/iccs2020/thematic-tracks/
http://www.socialtruth.eu/
http://patras.utp.edu.pl/