Zespół UTP organizatorem sesji specjalnej podczas konferencji CISIS 2020 w Burgos (CORE B)

Zespół UTP (m.in. grupa PATRAS) organizuje sesję specjalną podczas konferencji CISIS 2020 w Burgos (CORE B). Sesja jest związana z projektem H2020 SocialTruth i jest zatytułowana: Special Session on Fake News Detection and Prevention

Więcej informacji:
http://2020.cisisconference.eu/ss01-special-session-on-fake-news-detection-and-prevention/
http://www.socialtruth.eu/index.php/category/news/
http://patras.utp.edu.pl/