Spotkanie organizacyjne studentów I roku studiów niestacjonarnych

W sobotę 05.10.2019  w auli A1 budynek A (Aula prof. Zabłudowskiego).

w godzinach 9:40 – 10:25 odbędzie się

spotkanie organizacyjne studentów I roku

(wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia)

Obecność obowiązkowa