01.10.2019 – spotkanie studentów I roku

We wtorek 01.10.2019 o godzinie 8:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne studentów I roku (wszystkie kierunki studiów stacjonarnych) w auli 1B Auditorium Novum.

Obecność obowiązkowa

W związku ze spotkaniem Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki ogłasza godziny dziekańskie dla studentów I roku od godziny 8:00 do 11:00 bez obowiązku odrabiania zajęć dydaktycznych.