Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP

 (rekrutacja podstawowa – tura 1)           

 

 

Dnia 11.07.2019 r. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadziły I etap postępowania klasyfikacyjnego. Sprawdź swój status na indywidualnym koncie pod adresem:

rekrutacja.utp.edu.pl

 

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to, w terminie:

 od 15 lipca do 22 lipca 2019 roku.

złóż komplet dokumentów (w tym kserokopię świadectwa dojrzałości – przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię)

Punkt Rekrutacyjny:   Al. prof. S. Kaliskiego 7,  Bydgoszcz  (Fordon)

  czynny w godzinach

8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

9.00 – 12.00 (sobota – 20.07.2019 r.)

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów. Rejestracja będzie bezskuteczna. Uczelnia nie wzywa do uzupełnienia dokumentów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – na indywidualnym koncie kandydata w IRK – 26.07.2019 r.  do godz. 12.00