Wyniki I edycji Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA

Dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 odbyło się przesłuchanie kandydatów, zakwalifikowanych do II etapu programu stypendialnego. Celem przesłuchań, było przedstawienie wybranego przez kandydata tematu oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeznaczony dla studentów V semestru studiów I stopnia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunków elektrotechnika oraz energetyka. W regulaminie konkursu przewidziano przyznanie maksymalnie 7 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy (3 semestry), poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji to 2 500 zł brutto miesięcznie.

Po przesłuchaniach, zdecydowano o przyznaniu dwóch stypendiów. Otrzymali je panowie: Tomasz Grzechowiak – student V sem. na kierunku energetyka oraz Jakub Kaak – student V sem. na kierunku elektrotechnika.

Fotorelacja