Ogólnopolski konkurs „Student-Wynalazca”

1 listopada 2019 roku ruszył nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

Konkurs jest adresowany do studentówdoktorantów absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r. Szczegóły, a także regulamin i formularz konkursowy dostępne są na stronie: https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/.

Studenci/Doktoranci

Wnioski  X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca proszę składać do Rzecznika Patentowego UTP (pokój RCI C16) lub specjalisty ds. działań proinnowacyjnych (pokój B 101) w terminie do 20 stycznia 2020 r.