Wykłady na żywo

Szanowni Państwo,
istnieje możliwość poprowadzenia wykładu np. 45 min lub 2×45 min z dowolnego przedmiotu w sali wykładowej na UTP i transmisji tego wykładu na żywo poprzez platformę Youtube dla naszych studentów.
Na sali będzie tylko sprzęt elektroniczny i operator kamery.

Zgodnie z sugestią Pana Prorektora:

„Myślę, że najlepiej wpisywały by się przedmioty ogólnouczelniane typu: matematyka, fizyka, technologia informacyjna czy przedmioty z zakresu nauk humanistycznych.

Jednak, wszyscy chętni wykładowcy z WTIiE do realizacji tego przedsięwzięcia, proszeni są o zgłaszanie informacji : jaki przedmiot i kiedy chcieliby poprowadzić wykład. Propozycje proszę składać e-mailowo na adres Beata.Marciniak@utp.edu.pl do 22 marca 2020 r.