Praca Dziekanatu – zmiany

Aktualizacja 15 marca 2020 r

W związku z zawieszeniem obron w terminie 16-25 marca 2020, dziekanat w tym terminie, nie będzie przyjmował żadnych interesantów. Kontakt telefoniczny pod nr tel: 52 340 80 45

W sprawie zaświadczeń, proszę kontaktować się przez e-mail, z podaniem adresu korespondencyjnego. Zaświadczenie zostanie przesłane pocztą.


Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr Z.110.2019.2020, dziekanat nie będzie przyjmował interesantów, za wyjątkiem studentów, którzy będą przystępować do obrony prac dyplomowych. Prace można dostarczać w godz 10:00-13:00 (oprócz czwartku).

Obrony prac dyplomowych, będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Dyplomantów prosimy o przychodzenie na ustalone w harmonogramie godziny.

Pozostali studenci mogą liczyć na kontakt telefoniczny lub/i e-mailowy w godz. 7:00 do 15:00